Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Komunikační prvky Moxa pro mobilní telefonní sítě

Směrovače (routery) a modemy pro mobilní telefonní sítě řady OnCell od společnosti Moxa jsou určeny především pro připojení technologických zařízení v průmyslové automatizaci. Kromě odolnosti a spolehlivosti nutné pro průmyslové použití se od běžné nabídky odlišují i funkcemi, které mohou najít uplatnění nejen v průmyslu, ale i v jiných oblastech, kde jsou z důvodu mobility nebo nedostupnosti jiného připojení využívány výhody mobilních sítí. S některými funkcemi budou čtenáři seznámeni podrobněji.
 

Směrovače pro mobilní sítě OnCell 5004

 
Směrovače pro mobilní sítě od spol ečnosti Moxa jsou určeny k bezpečnému bezdrátovému připojení vzdálených ethernetových sítí LAN prostřednictvím mobilních sítí (obr. 1). Tyto směrovače používají pro mobilní připojení sítě se službami GSM/GPRS nebo UMTS/HSDPA a jsou vhodné jak pro trvalé primární připojení vzdálených technologických zařízení, tak pro záložní spojení pro případ poruchy primární kabelové linky.
 

OnCell Central Manager

 
Většina poskytovatelů mobilního internetového připojení přiděluje uživatelům pouze privátní IP adresu, což znamená, že na mobilní zařízení není možné jednoduše přistupovat z internetu, protože jeho IP adresa je skryta. Proto Moxa nabízí software OnCell Central Manager, který se nainstaluje na server s veřejnou IP adresou, k němuž se potom mohou připojovat jak mobilní sériová nebo síťová zařízení, tak i vzdálené počítače (obr. 2). Jakmile je spojení navázáno, mohou prostřednictvím tohoto softwaru vzájemně komunikovat i zařízení s privátní IP adresou.
 

Reverzní Real COM Mode

 
Reverzní Real COM Mode se používá u tzv. IP modemů řady OnCell G3100, což jsou komunikační brány pro vzdálené připojení sériových zařízení prostřednictvím mobilních sítí. Jde o řešení pro případ, kdy mobilní operátor poskytuje pouze dynamicky přidělované IP adresy. V podstatě jde o vytvoření virtuálního sériového portu COM na počítači, ale na rozdíl od běžných metod vytvoření virtuálního sériového portu prostřednictvím sítě TCP se u reverzního módu iniciuje spojení ze strany mobilního zařízení, a proto není nutná statická IP adresa (obr. 3).
 

Virtuální modem

 
Klasické modemy GSM se obvykle připojují k PC prostřednictvím portu RS-232 a jsou ovládány AT příkazy. Toto řešení není vhodné, je-li modem umístěn daleko od počítače. Velká vzdálenost mezi modemem a počítačem je v praxi často potřebná, protože modemy se umísťují co nejblíže antény, do místa s dostatečně silným mobilním signálem. Typickým řešením pro prodloužení vzdálenosti mezi modemem a počítačem je použití dvojice sériových serverů, např. Moxa NPort. IP modemy Moxa OnCell ale nabízejí efektivnější řešení tohoto problému, nazvané virtuální modem (obr. 4). Po připojení IP modemu přes síťové rozhraní, správném nastavení a instalaci ovladače je možné připojit modem k počítači i na velkou vzdálenost překlenutou ethernetovou sítí, bez nutnosti kupovat a udržovat další zařízení.Bezdrátové připojení k WAN Až čtyři připojená LAN zařízení

SMS Tunel pro sériovou linku

 
Mobilní modemy řady OnCell G2100 mají zvláštní provozní mód pro přenos sériové komunikace prostřednictvím zpráv SMS. Typickým použitím jsou např. proměnné informační displeje, do kterých je možné zobrazované informace zasílat zprávami SMS z mobilního telefonu (obr. 5).
 

Dostupnost dalších informací

 
Dodavatelem komunikačních prvků pro mobilní sítě i ostatních produktů Moxa je společnost Elvac IPC, s. r. o. Podrobnější informace je také možné získat na internetových stránkách www.moxa.cz.
(ELVAC IPC s. r. o.)
 
Obr. 1. Využití směrovače OnCell 5004
Obr. 2. OnCell Central Manager
Obr. 3. Reverzní Real COM Mode
Obr. 4. OnCell IP Gateway jako virtuální modem (nahoře) a klasické zapojení pomocí dvou
sériových serverů (dole)
Obr. 5. OnCell G2100 umožňuje vytvořit tunel pro službu SMS