Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Komunikační prostředky pro systémy řízení budov

Automa 2/2000

(firemní článek)

Komunikační prostředky pro systémy řízení budov

Obr. 1.

Komunikační technika je důležitou součástí systémů řízení budov už z toho důvodu, že samotná podstata tohoto řízení tkví v komunikaci s množstvím různých zařízení rozmístěných na různých místech budovy nebo areálu.

Tato zařízení používají často asynchronní sériová rozhraní – např. RS-232, RS-422, RS-485. Pro výstavbu komunikačních sítí s těmito rozhraními firma FCC Průmyslové systémy nabízí kompletní řadu modemů a převodníků. Přehled těchto prostředků uvádí tab. 1. Jak je vidět, rozsah nabízených zařízení sahá od nejjednodušších převodníků na proudovou smyčku, přes modemy pro místní linky, pracující na principu symetrické proudové smyčky s vysokou odolností proti rušení, převodníky na linky RS-422 a RS-485, modemy používající standardní modulace až k převodníkům na optické vlákno pro nejnáročnější aplikace.

Obr. 2.

Není-li možné zřizovat metalické nebo optické vedení, je třeba sáhnout k bezdrátovému přenosu. Také zde nabízíme vynikající prostředek pro náhradu vedení v budovách, k překlenutí řeky nebo veřejného prostranství – všude tam, kde je nemožné nebo příliš nákladné položit vedení. Tímto prostředkem je radiomodem ADAM-4550. Pracuje v kmitočtovém pásmu 2,4 GHz s výkonem 100 mW. S malou anténkou, viditelnou na obr. 2, lze překlenout vzdálenost do několika set metrů. Elektromagnetické vlny o kmitočtu 2,4 GHz bez problémů procházejí zdí, oknem i jinými nekovovými překážkami. Pro zabezpečení spolehlivosti a odolnosti proti ztrátě signálu, externímu rušení i odposlechu využívá ADAM-4550 moderní principy uplatňované do nedávné doby pouze u vojenských zařízení. Používá modulace typu DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum – je metoda přenosu dat, která využívá „rozprostření“ dat do širšího kmitočtového spektra. Původně byla vyvinuta pro vojenské účely, v současnosti se stále častěji používá i v civilních aplikacích. Eliminuje interference, které by vznikaly u úzkopásmových zdrojů. V tomtéž kanálu může komunikovat více prostředků, aniž by se vzájemně ovlivňovaly. Nežádoucí účastník nemůže data jednoduše dekódovat, dokonce je obtížné je jen detekovat. Spektrální hustota signálu je malá, ostatní rádiová zařízení jsou proto provozem rušena jen minimálně. DSSS je součástí normy IEE 802.11 pro rádiové sítě. Přenosová rychlost je podle této normy stanovena na 1 nebo 2 Mb/s. Přenosová frekvence je 2,4 GHz, šířka pásma 83 MHz. Vysílaný výkon je v ČR omezen na 100 mW.).

Tab. 1. Přehled komunikačních prostředků Westermo Teleindustri pro sériová asynchronní rozhraní

Přenosový systém Typy modemů Funkce
RS-232 MD-52, MA-53 izolátory RS-232
proudová smyčka MA-21, MD-21 převodník RS-232 na proudovou smyčku
symetrická proudová smyčka MA-12, MD-12 převodník RS-232 na symetrickou proudovou smyčku
LD-01, LD-02 odbočovací opakovač
RS-422/485 MA-42, MD-42 převodník RS-232 na RS-422/485 řízený handshake
MA-44, MD-44 převodník RS-232 na RS-422/485 řízený tokem dat
RA-48, RD-48 opakovač RS-422/485 a převodník RS-422 na RS-485
PTT modem TD-32 modem pro veřejné i pronajaté linky s modulací V.21, 22, 23, 32
TD-22 modem pro veřejné i pronajaté linky s modulací V.21, 22, 23
TD-23 modem pro pronajaté linky s možností sdílení, s modulací V.23
optické vlákno MD-62 převodník RS-232 na vláknovou optiku
MD-63 převodník RS-422/485 na vláknovou optiku
LD-63 odbočovací opakovač pro vláknovou optiku

Obr. 3.

K instalaci modulu není třeba žádat o povolení k provozu – ba ani není třeba jej něde přihlašovat. Firma FCC Průmyslové systémy, která je prodejcem radiomodemu, získala od Českého telekomunikačního úřadu generální povolení k provozu na celém území České republiky.

Řídicí systémy budov a přístupové systémy jsou ve velké většině projektovány jako systémy distribuované. Často je pak nutná lokální centrála s potřebným výpočetním výkonem a příslušnými komunikačními možnostmi. Lze samozřejmě použít klasický počítač, mnohem výhodnější je však vybrat z nabídky miniaturních a jednodeskových počítačů ADVANTECH. Typickými představiteli takového počítače jsou PC řady MBPC-200 (obr. 3). Jde o jednodesková PC vestavěná do kovové skříňky o rozměrech 190 × 114 × 39,5 mm. Je možné dodat různé konfigurace s procesory od 386 až po Pentium. Samozřejmostí je využití disku typu FLASH, počítač pak nemá poruchové mechanické části. Všechny počítače této řady pracují v rozmezí teplot 0 až 60 °C a vyžadují napájení +5 V ±0,25 V. Jednotlivé typy se liší hlavně v periferiích integrovaných na základní desce. Standardně obsahují dva sériové porty, z nichž jeden je propojkami nastavitelný na rozhraní RS-485 nebo RS-422. Další rozšíření je možné pomocí modulů PC/104. Tyto miniaturní počítače jsou ideální pro komunikační převodníky, konvertory protokolů, centrály pro sběr dat a inteligentní terminály. Zvláště pro poslední aplikaci je výhodou vestavěná multimediální výbava. Pro informační systémy a přístupové terminály nabízíme panelové počítače s dotykovou obrazovkou. Představitele takového počítače ukazuje obr. 4.

Obr. 4.

Pro aplikace řízení budov dodává firma FCC Průmyslové systémy i další komponenty. Nezmínili jsme se např. o čidlech, vzdálených vstupech a výstupech řady ADAM i ovládacích a zabezpečovacích zařízeních využívajících služeb GSM. Tato všechna zařízení najdete na internetových stránkách (www.fccps.cz). Jakoukoliv informaci zájemcům rádi poskytnou pracovníci firmy FCC Průmyslové systémy v libovolné kanceláři firmy

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: (047) 277 41 73, fax: (047) 277 21 15
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: (05) 43 21 56 54, fax: (05) 43 21 56 55
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: (02) 66 05 20 98, fax: (02) 68 80 819