Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Komunikační modul Insys GSM a logický modul Siemens LOGO!

číslo 1/2005

Komunikační modul Insys GSM a logický modul Siemens LOGO!

Firma Insys Microelectronics CZ, s. r. o., dlouhodobě se specializující na techniku pro přenosy dat, uvádí na trh v ČR výrobky pro automatizační techniku.

Všechny vyráběné analogové modemy, terminály ISDN, modemy pro sítě GSM/GPRS, převodníky pro Ethernet a WLAN i průmyslové počítače jsou uzpůsobeny k montáži na standardní lištu DIN v průmyslovém provedení. Jedná se o inteligentní zařízení, která mohou vedle všech myslitelných a v praxi využitelných funkcí nabídnout také binární I/O. Díky tomu se z běžného komunikačního prvku stává zařízení použitelné k předávání zpráv např. o stavu technologického zařízení. Z jednoho přístroje tak lze ve formě zpráv SMS, faxů a zpráv elektronické pošty posílat až dvacet výstražných, popř. informačních hlášení. Pomocí výstupních tříkontaktních relé je zase naopak možné jednoduše ovládat vzdálená zařízení.

Obr. 1. Obr. 1. Moduly Insys GSM 4.1 a LOGO! spolu tvoří malý PLC monitorovatelný na dálku

Všechny uvedené přístroje disponují rozhraním RS-232, takže jsou použitelné téměř se všemi programovatelnými automaty (PLC) v kotelnách, na výrobních linkách, v rozváděčích apod. – zkrátka práce přímo „na místě“ již začíná být minulostí. Programovatelný automat je možné konfigurovat i sledovat ze vzdáleného řídicího pracoviště. Při současných cenách pracovní síly, pohonných hmot apod. přestává být efektivní preventivně sedět u výrobního stroje a zrakem sledovat, zda se právě neporouchal. Současným trendem je, aby zařízení v nutném případě automaticky samo ohlásilo poruchu nebo požadavek na servisní zásah. Technik z kanceláře se poté prostřednictvím telefonní sítě (analogové, GSM), Ethernetu či Wi-Fi spojí s výrobním provozem a zjistí aktuální situaci. Výsledný menší počet preventivních výjezdů servisních techniků znamená úsporu času i peněz.

Efektivní kombinace standardních modulů: Insys GSM 4.1 a LOGO!

Příkladem řešení PLC monitorovatelného na dálku, malého a finančně velmi zajímavého, je kombinace komunikačního modulu Insys GSM 4.1 s miniaturním PLC – logickým modulem Siemens LOGO!. Modul Insys GSM 4.1 s verzí firmwaru pro LOGO! dokáže ve spojení s modulem LOGO! vytvářet chybová hlášení a zasílat je na mobil, fax nebo elektronickou poštou (obr. 1). Lze aktivovat periodické dotazování na stav modulu LOGO! a mít tak neustále přehled o sledovaném systému. Data lze posílat i ve formě zpráv elektronické pošty, takže není žádný problém ani s jejich případnou následnou vizualizací prostřednictvím PC. Kromě periodických hlášení je také možné dotázat se na stav systému pomocí zprávy SMS (formou dotaz – odpověď). Modul Insys GSM 4.1 umožňuje rovněž přepínat stavy výstupních relé modulu LOGO!, a to prostřednictvím zpráv SMS nebo tónové telefonní volby. Toto vše je bez jakéhokoliv zásahu do softwaru modulu LOGO!.

Obr. 2. Obr. 2. Parametrizační software HS Comm LOGO! pro Insys GSM 4.1

Krátce shrnuto, systém funguje tak, že modul Insys GSM 4.1 přenáší výřezy stavu modulu LOGO! definované uživatelem (buffer PA), aktuální hodnoty proměnných z funkčních bloků modulu LOGO! a textová hlášení definovaná uživatelem. Aktivuje se prostřednictvím změny stavu I/O systému, požadavku zaslanému jako zpráva SMS, časového řízení či aktivací výstražného vstupu. Požadované odezvy na každou jednotlivou akci se nastavují a posléze ukládají přímo do modulu Insys GSM 4.1 pomocí komfortního parametrizačního softwaru HS Comm LOGO!, pracujícího pod Windows, který je dodáván zdarma ke každému zařízení, nebo je možné jej stáhnout přímo z internetových stránek http://www.insys-tec.de.

Široké možnosti použití modulů Insys

Komunikační moduly Insys spolupracují i se složitějšími PLC, než je LOGO!. Obvykle se používají ve spojení s PLC Siemens řad Simatic S7-200, -300, -400 a s automaty od firem Bosch, Mitsubishi, Omron, Amit, Schiele, Systron i dalších. Jde o metodu umožňující minimalizovat náklady na výrobu a údržbu již existující techniky. Z obyčejných rozváděčů se jednoduše stávají inteligentní rozváděče s hlídáním teploty, proudů, napětí i frekvence, malé vodní elektrárny mohou automaticky informovat obsluhu o svých potřebách, zaměstnavatelé mohou mít přehled o práci odvedené jednotlivými zaměstnanci.

Díky jeho kompaktní a robustní konstrukci s průmyslovým pouzdrem pro montáž na lištu DIN a širokému rozsahu napájecího napětí (10 až 80 V DC) lze modul Insys GSM 4.1 instalovat do téměř jakéhokoliv prostředí. Na přání zákazníka je ovšem také možné dodat modul jako standardizovanou osazenou desku plošného spoje připravenou k integraci do jiného zařízení, tzv. i-modul.

Dostupnost

K výrobkům řady Insys jsou k dispozici kompletní kvalitní uživatelské příručky v českém jazyce. Obsahují technický popis zařízení včetně popisu sady podporovaných AT-příkazů. Výrobky vyhovují homologačním podmínkám a nesou značku CE. Pro ČR je v Plzni zřízena pobočka Insys Microelectronics CZ, s. r. o., která zajišťuje předprodejní i poprodejní podporu zákazníků a bude se dále věnovat vývoji nových zařízení v oblasti přenosu dat v měřicí a řídicí technice a inovacím současného sortimentu výrobků.

Lubomír Kuchynka,
Insys Microelectronics CZ, s. r. o.

Insys Microelectronics CZ, s. r. o.
Klatovská 169
321 03 Plzeň
tel.: 777 651 188, 377 429 952
e-mail: lkuchynka@insys-tec.de
http://www.insys-tec.de