Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Komunikační karty

Automa 3/2001

(AutoCont Control Systems)

Komunikační karty

Novinkou v sortimentu firmy Moxa v oblasti karet pro synchronní sériovou komunikaci je karta C502. Je to synchronní komunikační karta se dvěma porty, která se dodává ve dvou provedeních: pro sběrnici ISA nebo PCI (C502-ISA, C502-PCI). Kartu je možné použít v různých komunikačních aplikacích pro X.25, Frame Relay, SS7 atd.

Obr. 1.

Ovládače jsou k dispozici pro operační systémy Windows NT 4.0, Windows 95/98, Linux 2.2.x a MS-DOS. Driver obsluhuje vrstvu 2 HDLC (High Level Data Link Control podle ISO) podle příslušných doporučení a specifikací ITU a CCITT. Vývojovým odborníkům softwaru jsou k dispozici funkce Sync API v knihovnách pro prostředí C/C++, Delphi nebo Visual Basic.

Hardware desky je řešen tak, aby byl co nejméně zatěžován hostitelský počítač. Karta je osazena vlastním procesorem RISC a obvodem sériového rozhraní USART (Universal Synchronous-Asynchronous Receiver Transmitter, Hitachi HD64570-10) s řadičem DMA (Direct Memory Access). Za komunikační rozhraní je možné zvolit RS-232 nebo V.35 (karty jsou dodávány s jedním, nebo druhým typem rozhraní). Technická specifikace je uvedena v tab. 1.

Další synchronní komunikační kartou v nabídce je jednoportová C101 (ISA). Její výhodou je možnost zvolit rozhraní přepínačem přímo na kartě (RS-232, V.35). Pro kartu C101 jsou k dispozici ovládače pro MS-DOS, Windows 3.1 a nově i pro operační systémy Windows NT a Linux 2.2.x. Do jednoho počítače při použití 32bitového operačního systému je možné osadit maximálně čtyři C101, v ostatních případech pouze jednu kartu.

Tab. 1. Technické parametry komunikačních kart C502

CPU IDT79R3041 RISC
USART HD64570-10
RAM 1 MB dual port
Sběrnice ISA, PCI
Počet portů 2
Synchronní rozhraní RS-232, V.35 (volitelné)
Přenosová rychlost 8 Mb/s (PCI), 4 Mb/s (ISA)
Počet karet v systému max. 4
IRQ 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15 (nastavitelné jumperem)
Hodiny interní nebo externí (volitelné softwarově)
OS Windows NT 4.0
Napájení +5 V/1,05 A; +12 V/40 mA; -12 V/60 mA
Pracovní teplota 0 až 55 °C
Rozměry 180 × 100 mm

Paralelní porty pro sběrnici PCI
V letošním roce se AutoCont Control Systems stal distributorem produktů společnosti Sunix na českém trhu. Firma Sunix se mj. zabývá vývojem a výrobou komunikačních karet pro sběrnici PCI.

Zajímavým produktem v souvislosti s ustupujícím počtem slotů ISA na standardních základních deskách jsou karty paralelních portů pro sběrnici PCI. Další paralelní port se v PC využívá např. pro připojení hardwarových klíčů a externích zařízení, jako jsou mechaniky CD-ROM a ZIP.

Tab. 2. Technické parametry komunikačních kart Sunix pro PCI

Typ karty 4006A 4008A
Typ portu SPP/BPP ECP/EPP/SPP/BPP
Rychlost 770 kB/s 2,3 MB/s
Přerušení PnP PnP
I/O PnP nebo remapování na 378h, 278h
Operační systém Windows 98, NT, 2000, 3.1, Linux, DOS

K dispozici jsou dva typy jednoportových karet. V tab. 2 je uvedeno jejich srovnání. Karty paralelních portů 4006A a 4008A se liší především typem integrovaného paralelního portu, a tím i přenosovými rychlostmi. Pro obě karty jsou k dispozici ovládače pro Windows 98, NT, 2000, 3.1, Linux a DOS.

Důležitou vlastností je možnost přemapovat adresní prostor I/O na standardní adresy podporované základním systémem BIOS (378h a 278h), a to ve všech podporovaných operačních systémech.

Informace a technickou podporu k uvedeným výrobkům poskytují pracovníci společnosti AutoCont Control Systems, spol. s r. o. www.autocontcontrol.cz/ipc

AutoCont Control Systems s. r. o.
marketing a prodej
Nemocniční 12
702 00 Ostrava 2
tel.: 069/61 52 111
e-mail: consys@autocont.cz