Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Komunikace v Národním technickém muzeu v Praze

Automa 2/2000

(Bk)

Komunikace v Národním technickém muzeu v Praze

Obr. 1.

Moderní doba se vyznačuje prudkým rozvojem komunikačních technologií. Mobilní telefony, internet, počítačové sítě – to jsou součásti běžného života mnohých z nás. Ne všichni ovšem vědí, jak tyto komunikační nástroje fungují.

Alespoň trochu poodkrýt tajemství moderních prostředků komunikace je cílem výstavy, které se koná v Národním technickém muzeu v Praze. Připravilo ji finské vědecké centrum Heureka (www.heureka.fi) jako součást nabídky v rámci akce Evropské město kultury 2000. V současné době je instalována v Helsinkách a v Praze, postupně bude putovat po dalších evropských městech a zavítá do Avignonu, Bergenu, Boloně, Bruselu, Krakova, Reykjavíku a Santiaga de Compostela.

Výstava je určena především laikům. Hravou, interaktivní formu prezentace nejmodernějších technologií ocení zejména mládež. Návštěvníci se seznámí s principy šíření elektromagnetických vln, s převodem písmen do binární soustavy, na ukázkách uvidí odlišnosti počítačových klávesnic různých národů a převod znaků do systému UNICODE. Vysvětlena je podstata analogového i digitálního zpracování obrazu a zvuku. Na názorných ukázkách je na analogový a digitální zvukový signál superponováno rušení a návštěvník může sám posoudit, jak se změní kvalita výsledného zvuku při obou způsobech zpracování. Ztráta kvality při analogovém zpracování obrazu je demonstrována na barevných kopiích obrázku. Zatímco první kopie jsou ještě velmi kvalitní, kopie těchto kopií vykazují stále větší ztrátu informace, až na posledních kopiích jsou již jen nerozpoznatelné skvrny. Další panely demonstrují např. využití optických vláken pro přenos obrazu, princip geostacionárních družic, pokrytí terénu signálem GSM, využití mobilních telefonů pro placení poplatků za parkování atd. Snad nejvíce návštěvníky zaujmou ukázky v třetím sále, které jsou věnovány ovládaní počítačů hlasem nebo pohybem hlavy. Návštěvníci mohou také opravovat lodní motor: první z dvojice má návod, sluchátka a mikrofon a na monitoru vidí, jak jeho kolega na pracovišti odděleném přepážkou podle jeho pokynů skládá stavebnici motoru.

Výstava se koná v Národním technickém muzeu (Kostelní 42, Praha 7) a je otevřena do 16. března 2000 denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. V úterý a ve čtvrtek dopoledne jsou zvány především školní výpravy, jimž jsou k dispozici školení lektoři z řad studentů MFF UK (objednat se lze na tel. 02/33 37 46 41).