Aktuální vydání

celé číslo

05

2020

snímače teploty

celé číslo

Komunikace prostřednictvím CAN nebo X2X Link

číslo 4/2004

Komunikace prostřednictvím CAN nebo X2X Link

Firma B&R nabízí pro připojení vzdálených I/O nové komunikační moduly, které dokážou komunikovat po sběrnicích CAN a X2X Link. X2X Link je ekonomicky výhodná sběrnice, která je využívána především pro vysokorychlostní komunikaci mezi I/O a řídicím systémem.

IF771 je modul určený pro CAN. Může dosáhnout přenosové rychlosti až 500 kb/s, má vyrovnávací paměti pro oba směry komunikace a lze jej připojit do rozsáhlejší sítě.

IF791 je obdobný modul pro X2X Link. Umožňuje připojit k řídicímu systému I/O moduly určené pro montáž do rozváděče (s krytím IP20) stejně jako I/O systém X67 pro použití v průmyslových podmínkách (s krytím IP67).

IF797 a IF779 mají rozhraní pro obě sběrnice. Lze je tedy použít pro aplikace, kde např. pohony os komunikují po sběrnici CAN a vzdálené I/O po X2X Link. IF797 má navíc konektor pro RS-232, IF779 je vybaven konektorem pro RS-422/485.

B&R automatizace, spol. s r. o., tel. 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, http://www.br-automation.com

Inzerce zpět