Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Komunikace PLC Moeller

číslo 10/2006

Komunikace PLC Moeller

S nástupem stále výkonnějších programovatelných automatů (PLC) je třeba, aby na trh současně přicházely také výkonná a spolehlivá komunikační média a protokoly. Firmu Moeller lze v tomto směru považovat za průkopníka nových možností, které nabízí již od nejméně výkonných řad svých programovatelných automatů.

Malý řídicí systém EC4P-221

Pod označením EC4P-221 se skrývá nejjednodušší z řídicích systémů značky Moeller (vynechá-li se řídicí relé Easy), který je navenek provedený stejně (krabička, tlačítka, umístění vstupů a výstupů) jako programovatelné relé Easy řady 800.

Obr. 1.

Obr. 1. Příklad použití PLC EC4P s podřízenými stanicemi v sítích Easy Net a CANopen

V systému jsou vestavěna tato rozhraní:

  • dvě RS-232,
  • jedno CAN.

Obě rozhraní RS-232 je buď možné použít v transparentním režimu (tj. programátor má plnou kontrolu nad sériovou linkou včetně možnosti disponovat s funkčními bloky pro zápis do vyrovnávací paměti sériové linky a pro čtení přijatých dat), nebo lze využít některý se standardně dodávaných funkčních bloků pro práci se sériovou linkou (např. blok pro Modbus/RTU s funkcí master, popř. slave, apod.).

Sběrnice CAN je použita jako průchozí s protokolem CANopen. Zkušený programátor má přístup k datům ve zprávách typu PDO i SDO, včetně možnosti generovat požadavek na přenos dat (zpráva RTR). Pro snazší konfigurování a pro méně zkušené uživatele je k dispozici jednoduchý vizuální konfigurační nástroj. Alternativně lze tuto sběrnici použít také ke komunikaci se stanicemi v síti Easy Net (Easy 800/MFD Titan, obr. 1).

Modulární řídicí systém XC 100/200

Systém XC 100/200 představuje modulární řadu PLC, které lze s použitím lokálních rozšiřujících karet rozšířit až na 496 I/O. Vedle rozhraní shodných s rozhraními systému EC4P je XC 100/200 navíc vybaven rozhraními pro sběrnice Profibus a Ethernet.

Nabídkou zapojení do průmyslové komunikační sítě Profibus ve funkci master i slave ve spojení se zařízením od třetích stran a dodávkou souboru *.gsd se firma Moeller řadí k výrobcům, kteří podporují tuto velmi často používanou sběrnici.

Síť Ethernet je naproti tomu velmi rozšířena ve světě informatiky (IT). V automatech XC 100/200 může běžet jednoduchý webový server, takže lze vytvořit jednoduchý systém typu SCADA „zadarmo„. Firma Moeller dodává funkční bloky pro protokol Modbus/TCP, popř. lze použít Ethernet v transparentním režimu (po přenos dat mezi několika PLC apod.).

Server OPC

Pro všechny již uvedené řídicí systémy je zdarma k dispozici server OPC, který umožňuje komunikovat s nadřazeným systémem po libovolné sběrnici, kterou PLC a PC na straně druhé podporují. Obzvláště výhodné je použít server OPC ve spojení se sítí typu Ethernet.

Ing. Jan Beránek,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419
e-mail: office.praha@moeller-cz.com

Třebovská 480, 562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 611
fax: 465 519 619
e-mail: office.usti@moeller-cz.com
http://www.moeller.cz