Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Komunikace GSM přístrojů Easy

číslo 12/2006

Komunikace GSM přístrojů Easy

Základní přístroje Easy a MFD-Titan disponují množstvím rozšiřujících modulů umožňujících tyto základní přístroje připojit k vyšším komunikačním sítím, jako jsou např. průmyslové sběrnice Profibus-DP, DeviceNet, CANopen, popř. AS-Interface. V poslední době firma Moeller rozšířila svou nabídku o modul Easy209-SE pro připojení přístroje Easy k Ethernetu, jehož prostřednictvím potom tyto přístroje mohou komunikovat po síti Internet.

Obr. 1.

Obr. 1. Modul Insys GSM 4.1 Easy
Obr. 2. Schéma propojení a funkce komunikačního modulu Insys GSM 4.1 Easy a řídicího modulu Easy

Další cestou, jak řídicím relé řady Easy umožnit komunikaci na dálku, je rozšířit základní přístroj o modul Insys GSM 4.1 Easy (obr. 1), s jehož pomocí lze relé bezdrátově konfigurovat i sledovat ze vzdáleného řídicího pracoviště. Přístroj Insys GSM 4.1 Easy je inteligentní komunikační modul, který obsahuje speciální firmware a komunikační protokol řídicího relé Easy. Díky tomu se z běžného komunikačního prvku stává přístroj použitelný k automatickému předávání zpráv např. o stavu technologického zařízení. Z jednoho přístroje lze v podobě zpráv SMS, faxů a zpráv elektronické pošty v případě potřeby vysílat až dvacet výstražných, popř. informačních hlášení. Prostřednictvím zpráv SMS přijatých komunikačním modulem Insys GSM 4.1 Easy lze také měnit vnitřní parametry řídicího relé Easy, a tím ovládat vzdálená zařízení, včetně spínání výstupů modulu Easy. Je rovněž možné aktivovat periodické dotazování na stav modulu Easy, a mít tak neustále přehled o řízeném zařízení. Vedle zasílání periodických hlášení se na stav zařízení lze dotázat jednorázově zprávou SMS (formou dotaz – odpověď). Data odeslaná v podobě zpráv elektronické pošty je možné zobrazovat na PC. Spolu s dalšími funkcemi umožňuje daný komunikační modul Insys též ovládat vzdálená zařízení přímo, s využitím svých integrovaných výstupních tříkontaktních relé. Modul Insys GSM 4.1 Easy má rozhraní RS-232, kterým se přes programovací kabel připojí k modulu Easy (obr. 2). Obr. 2. Do komunikačního modulu patří standardní karta SIM od libovolného operátora mobilní sítě. Modul funguje i s předplacenými kartami SIM. Konfiguruje se speciálním konfiguračním softwarem HSComm, dodávaným ke každému modulu zdarma. Obsluha modemu je velmi jednoduchá a je navržena tak, aby ji každý programátor logického řídicího modulu Easy zvládl bez problémů.

Firma Moeller uvedenou nabídkou zareagovala na značný zájem zákazníků. Speciální rozšiřující modul pro bezdrátovou komunikaci, který uvádí na trh ve spolupráci s firmou Insys Microelectronics, jim umožňuje přístroje Easy bezdrátově konfigurovat a popř. i sledovat ze vzdáleného pracoviště. To je zvláště výhodné v případech, kdy není třeba zařízení sledovat on-line a stačí jen signalizovat poruchu či dosažení kritických hodnot. Po příjmu varovné zprávy se odpovědný pracovník spojí prostřednictvím telefonní sítě s přístrojem Easy a zajistí nápravu vzniklého problému. Tyto monitorovací systémy je především výhodné použít u zařízení v nepřetržitém provozu.

Ing. Jindřich Bulva,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419
e-mail: office.praha@moeller-cz.com

Třebovská 480, 562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 611
fax: 465 519 619
e-mail: office.usti@moeller-cz.com
http://www.moeller.cz