Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Komponenty průmyslových sběrnic společnosti Turck

číslo 4/2003

Komponenty průmyslových sběrnic společnosti Turck

Obr. 1.

Společnost Turck, známá především jako distributor senzorové techniky, dodává také rozsáhlou a ucelenou řadu součástí průmyslových sběrnic. Veškeré sběrnicové komponenty jsou určeny pro provozní (nejnižší) vrstvu aplikace a spolu s dalšími výrobky společnosti Turck umožňují uživateli vystavět celou tuto vrstvu na základě výrobního programu jediného výrobce.

Trendem, který lze v poslední době pozorovat, je stále větší důraz kladený na rychlost návrhu, montáže, uvedení do provozu a popř. i výměnu vadného zařízení. Tyto vlastnosti dovolují dodavatelům i uživatelům výrazným způsobem snižovat nejen pořizovací náklady, ale především náklady na užívání. Dnes již není neobvyklé ani u tuzemských firem vyčíslení nákladů na odstávku zařízení (ať plánovanou nebo neplánovanou). Výrobci automatizační techniky tedy stojí před náročným požadavkem, aby jejich zařízení bylo co možná nejlevnější při zachování rychlé a jednoduché montáže a pokud možno stoprocentní spolehlivosti.

V oblasti průmyslových sběrnic se společnost Turck snaží vyrovnat s těmito na první pohled protichůdnými požadavky. Nabízené řešení umožňuje v mnoha případech dosáhnout až 50% úspory pořizovacích nákladů a výrazně snížit náklady na užívání zařízení.

I/O moduly s vysokým stupněm krytí

Obr. 2.

I/O moduly v robustních plastových nebo kovových pouzdrech lze přímo montovat na stroj nebo zařízení. Jednotlivá vstupní nebo výstupní zařízení jsou k takovému modulu připojena pouze krátkým kabelem. To umožňuje výrazně omezit potřebu rozváděčů, rozvodných a svorkovnicových skříněk v provozu apod. Úspory montážní doby a finančních nákladů na rozváděče, kabely, kabelové žlaby a prostupy, zapojení a oživení kabelových rozvodů výrazně přesahují poněkud vyšší náklady na I/O modul v porovnání s „klasickou“ I/O kartou. Kabelové rozvody se vlastně redukují na sběrnicový kabel spojující jednotlivé I/O moduly s řídicím systémem a rozvod napájení (který je v některých případech navíc realizován právě sběrnicovým kabelem). Neméně významnou výhodou tohoto řešení je i velmi jednoduchá modernizace nebo rozšiřování zařízení – uživatel již není omezen rezervami ponechanými projektantem.

Používání konektorů

Pro propojení senzorů, akčních členů a I/O modulů se společnost Turck snaží prosazovat používání konektorů a hotových zapojených kabelů s konektory. Připojení např. čidla opatřeného konektorem k I/O modulu rovněž opatřeného konektorem je otázka několika málo sekund. Stejně rychle lze vyměnit vadné čidlo nebo kabel. Veškeré výrobky společnosti Turck využívají technologii plug and play – lze je tedy zapojovat a vyměňovat za provozu. Námitky konstruktérů, že v době návrhu zařízení přesně neznají délky potřebných kabelů, jsou s ohledem na nabízený sortiment hotových kabelů a zejména výrazné finanční a časové úspory neopodstatněné a kontraproduktivní.

Obr. 3.

Redundantní provoz, diagnostika

Redundantní provoz je možnost, jak výrazně zvýšit spolehlivost aplikace. Příkladem může být např. systém vzdálených vstupů a výstupů Excom® pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu. Pomocí redundantních prvků lze u tohoto systému vyloučit chybu či poruchu na sběrnicové i napájecí kabeláži a chybu ve vlastní elektronice systému. Spolu s již zmíněnou technologií plug and play tím je možné zaručit nepřetržitý chod aplikace.

Rozsáhlá a pokročilá diagnostika umožňuje sledovat a řídit činnost jednotlivých prvků automatizované technologie přímo z řídicího systému. Navíc jsou komponenty společnosti Turck vybaveny řadou barevných LED pro přímou vizuální kontrolu.

Turck dodává sběrnicové komponenty pro běžné průmyslové sběrnice, jako např. AS-Interface, CANopen, DeviceNet, Ethernet, Foundation Fieldbus (obr. 1), Modbus, Profibus-DP (obr. 2), Profibus-PA, Profisafe, Sensoplex (obr. 3) a další.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 518 766
fax: 495 518 767
GSM: 602 145 538, 742 260 950
mobil: 602 443 710
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz
http://www.kuebler.com

Inzerce zpět