Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Komponenty pro vysokofrekvenční techniku

číslo 10/2006

Komponenty pro vysokofrekvenční techniku

Rozšiřující se poptávka po technických prostředcích pro bezdrátové přenosy, nejen v oblasti automatizace, s sebou nese potřebu mít k dispozici odpovídající sortiment vysokofrekvenčních součástek a modulů, jakož i vhodné měřicí techniky. Firma Distrelec proto rozšířila svoji nabídku v této oblasti o několik zajímavých produktů.

Spektrální analyzátor HM5014-2 od firmy Hameg Instruments (obr. 1) je určen pro analýzu signálů od 150 kHz do 1 GHz. Má vestavěný frekvenčně rozmítaný generátor. Rozlišení analyzátoru ve frekvenční oblasti je 1 kHz. V amplitudové oblasti je rozsah měření od –100 do +10 dBm. Analyzátor je vybaven obrazovkou 8 × 10 cm a sériovým rozhraním pro dokumentaci výsledků měření. K dispozici je speciální software pro měření vysokofrekvenčního vyzařování.

Obr. 1.

Obr. 1. Spektrální analyzátor HM5014-2 od firmy Hameg Instruments

Od stejné firmy je v sortimentu společnosti Distrelec programovatelný vysokofrekvenční zdroj 1 Hz až 1,024 GHz s rozlišením 1 Hz, výbornou přesností a stabilitou frekvence. Signály lze amplitudově, frekvenčně i fázově modulovat; výstupy se vyznačují vynikající spektrální čistotou. Výhodou je také široký rozsah generovaných frekvencí s dolní mezí již od 1 Hz.

Z oblasti součástek pro vysokofrekvenční techniku lze upozornit na rychlé NPN tranzistory s typovým označením BFP (Infenion Technologies) v pouzdru pro povrchovou montáž, které jsou vhodné pro vysokofrekvenční přepínače, oscilátory a širokopásmové zesilovače do 10 GHz. Vysokofrekvenční tlumivky od firmy Epcos, taktéž určené pro povrchovou montáž, se dodávají v rozsahu indukčností 1,5 až 100 nH. Uplatnění najdou u modulů pro WLAN nebo Bluetooth. Pro vysokofrekvenční spínače a napěťově řízené vysokofrekvenční odporové zeslabovače jsou vhodné diody PIN s označením BA 885 a BAR 61 (Infenion Technologies). Sortiment je doplněn nabídkou miniaturních keramických kondenzátorů v sadách s odstupňovanými hodnotami kapacity a jmenovitého napětí.

Ze sortimentu vysokofrekvenčních modulů je k dispozici např. jednočipový rádiový vysílač nRF9E5 (Nordic Semiconductors) s mikrořadičem kompatibilním s řadou 8051 a čtyřvstupovým A/D převodníkem. Vysílá v bezlicenčním pásmu na frekvencích 433, 868 nebo 915 MHz. Použití najde např. v telemetrii, zabezpečovací technice, přístupových zařízeních, dálkově ovládaných hračkách a modelech, výrobcích pro sport a volný čas apod.

Jako poslední novinku jmenujme modul pro Bluetooth s vestavěnou anténou, sériovým portem a rozhraním UART od firmy Amber Wireless. Tento modul, vyhovující standardu Bluetooth Class 2, je připraven k okamžitému použití: není třeba žádné další konstrukční práce a výrobek je opatřen všemi potřebnými certifikáty.

Spojení na firmu Distrelec, která všechny uvedené produkty dodává, je uvedeno na této straně.

(Bk)

DISTRELEC
tel.: 800 142 525
fax: 800 142 526
e-mail: info-cz@distrelec.com
http://www.distrelec.com