Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Komponenty pro Interbus na veletrhu SPS/IPC/Drives

číslo 2/2002

Komponenty pro Interbus na veletrhu SPS/IPC/Drives

Obr. 1.

Na listopadovém specializovaném veletrhu SPS/IPC/Drives, který se konal v německém Norimberku, se zájmová organizace uživatelů a dodavatelů komponent pro sběrnici Interbus prezentovala rozsáhlou expozicí, v níž desítky firem představily své komponenty, moduly a systémy pro automatizační techniku. Ústředními obory byly projekty automatizovaných strojů a zařízení, řídicí a regulační technika a inteligentní elektrické pohony s odpovídajícím softwarem. Vystavovatelé demonstrovali, jak lze za přispění sběrnice Interbus splnit nejdůležitější požadavky na moderní automatizační systémy: např. přesné a rychlé polohování, bezpečnost a spolehlivost provozu, práci v náročných podmínkách vyžadujících přístroje s vysokým stupněm krytí apod. Mimořádný důraz byl kladen na spolehlivost a rychlost přenosu signálů, mj. pomocí světlovodných kabelů.

Transparentní řešení v automatizační technice vyžadují otevřené standardy, které umožňují, aby se různé funkční moduly mohly bez problémů zapojit do sběrnicové sítě. Kromě vstupně-výstupních modulů, svorkových bloků nejrůznějších provedení a modifikací, spínačů motorů, převodníků atd. od firmy Phoenix Contact, jež stála u zrodu sběrnice Interbus, jsou mimořádně významné komponenty z řady Interbus Inline a Rugged Line se stupněm krytí až IP67. Moduly Rugged Line zaručují kromě funkční spolehlivosti a mechanické odolnosti distribuci napájecího napětí pro snímače a centrální i decentrální diagnostiku.

Obr. 2.

Každému uživateli Interbusu je k dispozici široký výběr řešení, splňujících individuální požadavky zákazníka. Otevřenost systému Interbus je zajištěna na jedné straně jeho přijetím za mezinárodní normu IEC 61158 a na druhé straně aktivní podporou členů sdružení Interbus Club. Z desítek nových nebo inovovaných produktů uváděných na světový trh od roku 1991 je v dalším textu předložen výběr několika novinek, doplňující informace, jež byly v časopise Automa o komponentách pro Interbus zveřejněny.

Elektronické reverzační relé pro malé motory

Relé ELR-MM je kombinací rychlého a bezkontaktního polovodičového spínače a moderní měřicí a vyhodnocovací techniky. Ve dvacetimilisekundovém taktu vyhodnocuje ze tří proudů, napětí a fázového úhlu činný výkon elektrických pohonů, což umožňuje nepřetržitě hlídat jejich provozní stav. Volně programovatelné spínací a signální (alarmové) limity pro identifikaci přetížení a nevytížení dovolují realizovat širokou paletu funkcí. Například nedodržením spínacího prahu může být motor odpojen ihned nebo s definovaným zpožděním. Navíc se odešle hlášení nadřízenému zařízení. Na displeji mohou být indikovány všechny relevantní elektrické veličiny (zdánlivý, činný a jalový výkon, proudy, napětí, fázový úhel), jakož i hodnoty počítadla spínacích cyklů a provozních hodin.

Trvalé hlídání provozního stavu s vysokou přesností snímání a rychlým spínáním je vhodným doplňkem kompletní ochrany elektrického zařízení.

Analogové převodníky pro měření proudu a napětí

Obr. 3.

Měřicí převodníky řady MCR-S převádějí zatěžovací proudy z hodnot od 0 do 1 až 75 A na analogové normované signály 0 až 10 V nebo 0 (4) až 20 mA. Tyto signály je možné bez problémů zpracovávat v běžném programovatelném automatu. Existují i moduly s integrovaným vypínačem mezních hodnot, přičemž práh vypínání se nastavuje otočným knoflíkem. Pro evidování napětí jsou k dispozici nové moduly MCR-DC, popř. MCR-VAC, u kterých lze přes můstek pohodlně nastavovat hodnoty měřicích rozsahů od 0 do 20 až 660 V DC nebo od 0 do 20 až 440 V AC. Převodníky mají šířku pouhých 22,5 mm.

Moduly MCR jsou k dispozici také ve dvou pasivních verzích pro měření střídavých proudů. První jsou moduly, které převádějí sinusové proudy 1 až 5 A na analogové standardní signály 0 až 20 mA a 0 až 10 V. Na výstupu modulu je současně k dispozici proudový i napěťový signál. Energie pro převod signálu se získává ze vstupního signálu, čímž odpadá potřeba samostatného zdroje napájení a náklady na jeho instalaci.

Druhá verze je vybavena přídavným Schmittovým omezovačem. Odpovídající limit nastavení doby pro potlačení alarmu se nastavuje potenciometry na čelním panelu. Stav sepnutí kontaktních prvků je signalizován LED.

Stavební šířka obou modifikací, které jsou nenákladnou alternativou měření střídavých proudů, je jen 22,5 mm.

Obr. 4.

Oddělovací zesilovače MCR

Nové zesilovače pro oddělování a převod analogových signálů se vyznačují mimořádně kompaktní konstrukcí a jsou široké pouze 12,5 mm. Jsou navrženy pro tři nejběžnější standardní signály 0 až 20 mA, 4 až 20 mA a 0 až 10 V. Uživatel v nich má k dispozici prostředek pro bezpečný a přesný přenos signálů s nejistotou pod 0,2 %. Násuvné spojovací prvky umožňují na předem připravený rozvod snadno a rychle připojit zdroj 20 až 30 V DC.

Oddělovací zesilovače MCR jsou zvláště vhodné pro automatizační techniku pro vodní hospodářství, čistírny odpadních vod apod.

Seznam produktů pro Interbus

V úvodu zmíněný Interbus Club vydal při příležitosti veletrhu SPS/IPC/Drives knižně katalog nazvaný Seznam produktů (Product Index). V listopadu 2001 seznam obsahoval více než 1 700 produktů. Jádrem indexu je databáze on-line, dostupná na adrese www.interbusclub.com. Správce stránky registruje více než deset tisíc přístupů měsíčně. Informace v databázi jsou přístupné bezplatně. Pro uživatele je důležité, že všechny údaje jsou průběžně aktualizovány a odrážejí tak nejnovější stav nabídky komponent pro Interbus.

Statistiky uvádějí, že na Interbus je připojeno více než 1,4 milionu účastnických modulů v téměř 380 tisících aplikacích v celém světě. Seznam produktů představuje výraznou pomoc při výběru komponent pro Interbus, nezávisle na jejich výrobci.

[IEE – Automation and Datentechnik, 2001, č. 9 a 11, a tiskové informace Phoenix Contact, prosinec 2001.]

Gustav Holub

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 05/42 21 37 01
http://www.phoenixcontact.com

Inzerce zpět