Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Komplexní systém pro analýzu plynných složek

Nový analyzátor ACF5000 je vyvinut pro měření emisí za současných přísných limitů, ale i pro provozní účely a sledování hodnoty procesních veličin. Jde o analyzátory čtvrté generace od průkopníků infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR). ACF5000 je vybaven spektrometrem FTIR s vysokým rozlišením, a díky tomu ho lze použít k selektivnímu měření těch látek ve vzorku, jejichž molekuly jsou aktivní v infračervené oblasti, s vysokou citlivostí a stabilitou. Měří až patnáct složek současně, včetně podstatných znečišťujících látek vyžadujících kontinuální vyhodnocování. Pouze spektrometrie FTIR umožňuje dodatečně přidávat IR komponenty bez nutnosti aktualizovat hardware, jak je požadováno u jiných, běžných typů spektrometrie, např. NDIR. Systém kombinuje výhody spektrometru FTIR, plameno­ionizačního detektoru (FID) pro měření celkového obsahu organického uhlíku (VOC) a zirkoniového článku (ZrO2) pro měření kyslíku. Alternativně lze VOC měřit také spektrometrem – za předpokladu, že je tato metoda vhodná či schválená pro dané měření.

ACF5000 je analyzační systém pro přesné sledování složení plynů vypouštěných do ovzduší. Tento automatický měřicí systém pro kontinuální měření emisí (CEMS) se vyznačuje snadnou obsluhou, má certifikaci QAL 1 a není náročný na údržbu – má nejdelší certifikovaný interval údržby podle ČSN EN 14181. K dispozici je i autovalidační jednotka k ověření stability a QAL 3.

ABB Průmyslová automatizace, Měření a regulace, https://new.abb.com/products/measurement-products/cs/