Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Komplexně a systémově v průmyslové automatizaci

číslo 8/2006

Komplexně a systémově v průmyslové automatizaci

Je mnoho způsobů, jak navrhnout řízení strojů a zařízení, aby bylo plně funkční, hospodárné, bezpečné a spolehlivé, a to jak z hlediska provozu, tak z hlediska údržby. Je třeba zvolit vhodný řídicí systém, správnou skladbu snímačů a akčních prvků, ale také nejvhodnější systém, jak tyto dva protipóly v oblasti automatizace propojit, jak je co nejefektivněji zásobovat energií a zajistit jejich bezpečný a bezporuchový provoz.

Obr. 1.

Obr. 1. Inteligentní modul MICO pro jištění proudových obvodů 24 V DC

Praxe ukazuje, že hraniční oblast mezi řídicím systémem a snímači a akčními členy může být zdrojem problémů. Pojďme si položit otázku: Nestálo by za to vyplnit tuto oblast produkty jen od jednoho dodavatele, u kterého je jistota kompatibility a univerzálnosti všech zařízení, a to ať uživatel zvolí řídicí systém, snímače a akční členy od jakýchkoliv výrobců? Společnost Murrelektronik právě takové řešení nabízí.

Komponenty do rozváděčů

Pro montáž do rozváděčů nabízí Murrelektronik tři skupiny produktů: pro napájení, pro odrušení a zpracování a pro oddělení signálů.

V oblasti napájení jsou to osvědčené síťové filtry a standardní napájecí transformátorové i spínané zdroje. Tuto paletu společnost ještě rozšířila o inteligentní moduly MICO pro jištění proudových obvodů 24 V DC (obr. 1, podrobně viz Automa 6/2005) a moduly MB Cap, které fungují jako vyrovnávací moduly při výpadcích a poklesech napětí v obvodech 24 V DC (viz Automa 6/2006).

Obr. 2.

Obr. 2. Servisní rozhraní MSDD

Jedny z prvních produktů, které firma Murrelektronik ve své již třicetileté historii vyvinula, byly odrušovací prvky, a to jak pro cívky stykačů, tak pro odrušení motorů. Ze současné široké nabídky si uživatel zcela jistě vybere podle svých požadavků vhodný typ.

Neméně důležité je zpracování a oddělení signálů. S relé a oddělovacími optočleny od společnosti Murrelektronik lze spolehlivě oddělit potenciály, ale i ušetřit místo v rozvaděči. Přechodové prvky, držáky „eurokaret„ a sběrnicové I/O moduly v krytí IP20 uživatelům usnadňují a zjednodušují instalaci v rozváděči, a tím i snižují náklady na montáž.

K přechodu mezi rozváděčem, kde jsou umístěny přístroje s krytím IP20, a provozem, kde je požadováno krytí IP67, se nabízejí modulární průchodkové desky a konektory. Pomocí servisních rozhraní MSDD (obr. 2) se k rozváděči připojí kdokoliv a kdekoliv na světě.

Komponenty do provozního prostředí

Prostředí v průmyslových provozech může být různé – od čistého prostředí např. u strojů balících potraviny až po velmi znečištěné prostředí v provozech obráběcích a tvářecích strojů. Obr. 3. Pro instalaci v provozním prostředí, kde se obvykle vyžaduje krytí IP67 a lepší, nabízí Murrelektronik pasivní rozbočovače signálů, a to jak v plastovém, tak v kovovém pouzdru do nejtěžších provozů (obr. 3). Díky optické signalizaci získají obsluha a údržba přehled o stavech signálů. Pro zkrácení doby odstávek strojů a zařízení lze navíc využít diagnostické pasivní moduly.

Pasivní propojení však neušetří I/O karty řídicího systému ani počet svorek v hlavním rozváděči. Řešením je vhodná průmyslová sběrnice. Ať si uživatel zvolí jakoukoliv z běžných průmyslových sběrnic: Ethernet (Ethernet/IP, Profinet), Profibus, Interbus nebo DeviceNet, v nabídce modulů Murrelektronik si vždy vybere vhodný produkt, a to jak z kompaktních modulů MVK, tak ze systému Cube67 (obr. 4). Kvality tohoto systému osvědčují nejen četné reference, ale také ocenění, která získal na veletrzích a odborných fórech (např. Automation Award 2004, IF Product Design Award 2006).

Obr. 4.

Obr. 3. Pasivní rozbočovače MVP12
Obr. 4. Flexibilní a otevřený instalační systém Cube67 s konektorem Ecofast

Stejně tak pro komunikační sběrnici AS-Interface je v nabídce společnosti Murrelektronik široká paleta modulů. Pro zjednodušení instalací na strojích v kategorii 3 podle normy ČSN EN 954-1 vyvinula firma Murrelektronik komponenty, které kombinují osvědčený koncept pasivní bezpečnosti a připojení na průmyslové sběrnice.

Prefabrikované kabely

Od konektorů M8, přes konektory M12 až po ventilové konektory standardních rozměrů, včetně indikace pomocí LED a integrovaného odrušení na straně ventilů – všechno lze najít v nabídce společnosti Murrelektronik. K dispozici je také rychloupínací systém MQ12, který „padne„ všem konektorům se závitem M12.

Kam pro další informace

Zájemci se mohou na popsané produkty přijít podívat do stánku společnosti Murrelektronik na veletrhu MSV 2006, kde si je mohou také vyzkoušet v činnosti. Další informace lze získat na adrese www.murrelektronik.cz

Ing. Vladimír Schnurpfeil,
Murrelektronik CZ, spol. s r. o.

Murrelektronik CZ, spol. s r. o.
Průmyslová 762
333 01 Stod
tel.: 377 233 912
fax: 377 233 929
e-mail: info@murrelektronik.cz
http://www.murrelektronik.cz