Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Kompletní řešení hliníkových konstrukcí

Kompletní řešení hliníkových konstrukcí

Klasické ocelové svařované konstrukce jsou v současné době stále více nahrazovány hliníkovými konstrukčními systémy. Konstruktéři výrobních linek, jednoúčelových strojů, ale i nábytku a dalších sestav jim dávají přednost nejen pro jejich malou hmotnost, ale také proto, že hliníkové konstrukce se velmi rychle a jednoduše sestavují a jejich konstrukční prvky lze využívat opakovaně. V poslední době je již i únosnost hliníkových profilů a spojů srovnatelná s ocelovými. Přestože je ocel levnější než hliník, jsou celkové náklady na projekt u obou materiálů obdobné.

Outsourcing hliníkových konstrukcí

U hliníkových konstrukčních systémů je patrný trend tzv. vyčleňování výrobních operací, pro které se vžilo označení outsourcing. Více než 80 % odběratelů dnes nenakupuje hliníkové profily, ale kompletní projekt. Dodavatel obdrží zadání a vyřeší celý úkol od projektové fáze až po dodávku smontované konstrukce. Přínosy tohoto postupu jsou jasné: není třeba školit zaměstnance pro činnost, která není běžnou náplní jejich práce, a ušetří se skladovací prostor. Pracovníci subdodavatele, kteří jsou v daném oboru specialisté, pracují rychleji, efektivněji a mohou zaručit kvalitu konstrukce i výroby dané sestavy. Přestože jednoduchost a rychlost montáže patří k velkým výhodám hliníkových konstrukčních systémů, je při zpracování polotovarů zapotřebí preciznost, přesnost a praktické zkušenosti.

Konstrukci jistě dokáže navrhnout i projektant zadavatelské firmy, zejména má-li k dispozici softwarovou podporu. Specializovaný dodavatel díky rozsáhlému know-how i přímým kontaktům s výrobcem polotovarů najde řešení, které bude skutečně optimální z hlediska spolehlivosti, funkčnosti i ceny. Na komplexní řešení hliníkových konstrukcí se specializuje švýcarská společnost Kanya, jejímž výhradním distributorem na českém trhu je společnosti Visimpex, a. s. V následujících odstavcích je uvedeno, jak firma Kanya při výrobě hliníkových konstrukcí postupuje.

Projektování konstrukcí

Projektanti konstrukční kanceláře firmy Visimpex znají dopodrobna široký sortiment profilů, spojovacích dílů a doplňkových prvků Kanya a zejména mají přehled o tom, jaké kombinace prvků se v osvědčily v praxi. K projektování se používá software Kanyathek (obr. 1), který pomáhá nalézt vždy takovou kombinaci profilů a spojů, která co nejlépe vyhoví všem zadaným parametrům konstrukce. Z tohoto návrhu potom vznikne vlastní konstrukční řešení: provedení detailů, dimenzování, návaznosti konstrukčních prvků (popř. i na okolní konstrukce) apod. Výsledkem práce projektantů je precizní dokumentace obsahující v podstatě kompletní výrobní postup.

Přesná výroba konstrukcí

Hliníkové profily je potřeba nařezat na potřebné délky a vyvrtat otvory pro spojky. Obě operace je nutné vykonat s velkou přesností. Pro řezání je použita kotoučová pila s lineárním magnetickým odměřovacím systémem (obr. 2). Přesnost tohoto systému je ±(0,025 + 0,02 × L), kde L je efektivní odměřovaná délka v metrech. V praxi je např. půlmetrový profil řezán s maximální odchylkou ±0,2 mm. Odměřovací zařízení je zkonstruováno ze stejných profilů Kanya, jaké jsou na něm odměřovány.

Díry pro spojky se vrtají na běžné vrtačce (obr. 3). Pro to, aby bylo možné dosáhnout požadované přesnosti, byl v konstrukční kanceláři společnosti Visimpex navržen speciální stabilní přípravek pro opakované použití, který není třeba montovat na profil. Pro vrtání profilů je také možné použít jednoduchý univerzální přípravek obsažený v systému Kanya, který k upnutí využívá drážky vrtaného profilu.

Potom už zbývá jen vyřezat závity, vložit matice do drážek profilů, smontovat jednotlivé díly pomocí spojek a doplnit konstrukci o další potřebné komponenty, jako jsou odhlučňovací prvky, pojezdová kola, madla, výplně, prvky pro vzájemný pohyb částí konstrukcí, popř. součásti pneumatických, elektrických a jiných systémů. Povrch zhotovené konstrukce je ošetřen speciálním chemickým prostředkem na hliníkové povrchy.

Nakonec tým kontroly kvality pečlivě zkontroluje veškeré spoje, funkce a výrobní tolerance. Kanya je švýcarská značka a její pracovníci si potrpí na to, aby zákazník dostal produkt, který svou přesností a kvalitou odpovídá zemi svého původu.

Ing. Vladimír Bařina,
technický ředitel, Visimpex, a. s.

Visimpex a. s.
Divize Kanya
Seifertova 33, 750 02 Přerov
tel.: +420 581 808 401-403
mobil: +420 739 683 679
fax: +420 581 808 505
e-mail: kanya@visimpex.cz
http://www.kanya.cz

Obr. 1. Návrh konstrukce pomocí softwaru Kanyathek
Obr. 2. Kotoučová pila s lineárním magnetickým odměřovacím systémem
Obr. 3. Vrtání děr na vrtačce s přípravkem

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde