Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Kompletní nabídka indukčních snímačů přiblížení od společnosti Balluff

Indukční snímače přiblížení používají konstruktéři strojů, zařízení a výrobních linek k řešení mnoha úloh z oblasti měření a kontroly polohy, identifikace přítomnosti objektů a ovládání pohybů. Jsou oblíbené pro svoji odolnost a robustnost. Pracují bezdotykově, tedy bez tření a opotřebení, a mají standardní elektrické výstupy. Uplatnění najdou např. na obráběcích a tvářecích strojích, v plastikářském průmyslu, na textilních strojích, montážních linkách, v automobilovém průmyslu, v balicích linkách – tedy všude, kde se vyskytují automatizované stroje a zařízení.
 

Indukční snímače Globalprox

Název Globalprox nese úplná řada indukčních snímačů přiblížení od společnosti Balluff. Global v názvu lze chápat ze dvou úhlů pohledu: z nabídky snímačů Globalprox si může uživatel vybrat vhodný typ pro jakoukoliv standardní úlohu a snímače mohou být používány kdekoliv na světě. Všechny indukční snímače od téhož dodavatele mají zajištěnu celosvětovou podporu – to je pro konstruktéry i uživatele velká výhoda. V loňském roce byl sortiment snímačů Globalprox rozšířen o verze s prodlouženým snímacím dosahem určené k nevestavné (non-flush) montáži. Všechny snímače Globalprox mají certifikáty uznávané na rozhodujících trzích, např. pro Evropu nesou značku CE a pro severoamerický trh mají schválení C-UL-US.
 
K dispozici jsou snímače s vestavnou nebo nevestavnou montáží, s výstupy PNP i NPN v základním stavu rozepnutými i sepnutými, s kabelem (PVC, PUR) i konektorem. Rozsah velikostí je M8 až M30. Balluff nabízí i množství doplňkového příslušenství.
 
Montáž snímačů je velmi jednoduchá. K upevnění lze využít maximální délku závitu na těle snímače, takže uchycení snímače v místě měření je skutečně velmi pevné a stabilní. Zákazníky ověřená je robustnost a spolehlivost snímačů: snímače se dodávají na trh už od roku 2001 a bylo jich dodáno několik milionů.
 
Hlavní oblasti použití jsou manipulace s materiálem na výrobních a montážních linkách, balicí technika, ale také např. dřevařský průmysl.
 

Extrémně robustní indukční snímače s dlouhou spínací vzdáleností

Ve většině případů je indukční snímač s plastovou aktivní plochou dostačující, ale pro extrémně drsné pracovní podmínky nabízejí mnoho výhod snímače s ocelovou aktivní plochou. Poté, co byly na jaře 2006 uvedeny na trh snímače Steelface s prodlouženou spínací vzdáleností v pouzdru M12 (spínací vzdálenost 6 mm) a M18 (spínací vzdálenost 10 mm), přibylo nyní i pouzdro M30. Snímačem Steelface M30 se spínací vzdáleností 20 mm a odolností proti tlaku až 4 MPa uzavřel Balluff tuto nyní již kompletní řadu robustních snímačů.
 

Indukční snímače do prostředí s nebezpečím výbuchu

Technika určená do prostředí s nebezpečím výbuchu musí splňovat přísné podmínky, aby získala potřebné certifikáty, a především aby nemohla iniciovat výbuch plynů, par nebo prachů. To se týká i indukčních snímačů přiblížení.
 
Společnost Balluff nabízí pro prostředí s nebezpečím výbuchu kompletní sortiment indukčních snímačů (obr. 1) s certifikáty ATEX. Jsou to válcové snímače o velikostech M6,5 × 30, M8 × 30, M12 × 45, M18 × 45, M30 × 50 a kvádrové 40 × 40 × 66 mm s výstupy podle specifikací Namur. Mají certifikát Ex II 2G EEx a lze je použít do zóny 1 s nebezpečím výbuchu plynů. Snímače musí být připojeny přes bariéru, instalovanou mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, která omezuje energii dodávanou na rozhraní snímače. Balluff sám tyto bariéry nevyrábí, ale zákazníkům nabízí a dodává osvědčené bariéry od společnosti Bartec.
 
Balluff má v sortimentu také indukční snímače určené speciálně pro hydraulická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jsou jiskrově bezpečné a lze je použít v zóně 2. Snímače jsou z korozivzdorné oceli a odolávají tlaku až 50 MPa. Krytí snímačů je IP68 a výstup je standardní, tranzistorový, PNP. Pro použití v zóně 1 jsou určeny snímače s výstupy podle Namur s certifikací Ex II 2G EEx ia IIC T6. Jsou to válcové snímače M12 × 1 se spínací vzdáleností 1,2 mm.
 

Závěrem

Závěrem shrňme základní vlastnosti a přednosti indukčních snímačů od společnosti Balluff:
  • snímání je bezdotykové,
  • snímače pracují bez tření a opotřebení,
  • snímače jsou odolné proti zkratu,
  • jednoduchá diagnostika funkce je realizována pomocí LED,
  • snímače mají v podstatě neomezenou životnost,
  • měření není citlivé na znečištění,
  • snímače lze použít i v extrémních podmínkách.
 
Obr. 1. Indukční snímače určené do prostředí s nebezpečím výbuchu s cetrifikáty ATEX