Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Kompletní dodávky automatizační techniky a služeb: nechte o sebe pečovat

Dodavatelé kompletních automatizovaných systémů poskytují svým zákazníkům více než jen měřicí techniku: mohou jim nabídnout veškerou měřicí a řídicí techniku a služby pro automatizaci nejen výrobních procesů, ale i logistického řetězce. Tento článek popisuje, co všechno může takový dodavatel zákazníkovi nabídnout.
 
Rostoucí tlak konkurence nutí firmy soustředit se na své klíčové kompetence. Přesto je třeba, i při omezeném počtu pracovníků, prostřednictvím zlepšování výkonnosti, dostupnosti zařízení, racionalizačních opatření a lepšího zajištění kvality neustále zvyšovat produktivitu výroby. Toho je možné dosáhnout jen automatizací výroby. Z toho logicky vyplývá, že zákazníci stále více hledají dodavatele, kteří jsou schopni nabídnout jim kompletní sortiment automatizační techniky
i všech souvisejících služeb.
 
Zákazník se potom stará jen o koordinaci rozhraní pro dodavatele jednotlivých projektů. Všechny detaily automatizačního projektu řeší dodavatel, jenž bývá často označován jako MAV – Main Automation Vendor. Znalosti a zkušenosti v oblasti řízení procesní výroby však není možné dodat jako zboží ze skladu. Ovšem právě v tom, jak je tato součást dodávky zvládnuta, je klíč k úspěchu.
 
Na dodavatele kompletních automatizovaných systémů jsou kladeny různě velké požadavky. Společnost Endress+Hauser nabízí možnost, že podle přání zákazníka přebere odpovědnost za menší i velké mezinárodní projekty automatizace, a to od základního nebo detailního inženýrinku, přes výstavbu zařízení až po jeho zprovoznění a předání do provozu. Ovšem tím to nekončí – navazují další služby, jako nepřetržitý smluvní servis, kalibrace na místě, plné zajištění údržby a systému podpory zařízení po dobu jeho životního cyklu Life Cycle Management W@M. Tyto služby jsou základem pro dlouhodobé partnerství mezi zákazníkem a dodavatelem.
 
V oblasti řízení skladových zásob, Inventory Control, lze nabídnou různé systémy pro optimalizaci logistických řetězců. Data lze poskytovat nadřazeným systémům, např. SAP, popř. je v těchto systémech i zpracovávat.
 

Měřicí technika pro všechny obory

 
Jádrem systémů řízení v procesní výrobě je provozní měřicí technika, ať už jde o měření polohy hladiny, tlaku, průtoku, teploty nebo o provozní analýzu fyzikálních a chemických vlastností kapalin. V této oblasti se už mnoho zákazníků a inženýrských firem spoléhá na společnost Endress+Hauser, na její znalosti a zkušenosti a bohatý sortiment měřicích zařízení s vynikající přesností, vhodnými typy připojení, širokým výběrem materiálů, všemi potřebnými certifikáty a četnými možnostmi přenosu signálů a komunikace. Pro mnohé zákazníky se názvy produktů od společnosti Endress+Hauser stávají synonymem pro daný typ snímače, takže nemluví o limitním spínači hladiny, ale o „liquiphantu“ (obr. 1) a místo hmotnostní průtokoměr říkají „promass“ (obr. 2). Použití stovek tisíc těchto snímačů v praxi je dostatečným důkazem o jejich kvalitě. Při výběru vhodných snímačů se zákazníci mohou spolehnout na vysokou odbornost pracovníků firmy Endress+Hauser. Vždy jim pomohou vybrat takové snímače, které ve všech ohledech vyhovují dané úloze, a přitom zredukovat celkový počet variant snímačů na minimum, aby se omezily potřebné zásoby náhradních dílů. Zohlední přitom i to, když pro určité řešení zákazník požaduje dodávku od určitého dodavatele.
 

Nezávisle na dodavateli

 
Pro realizaci projektů používá firma Endress+Hauser hardwarové i softwarové systémové komponenty od třetích stran. Zákazník si může vybrat, jaké řídicí systémy, DCS i PLC, chce použít. Neplatí tedy, že když si zákazník vybere dodavatele, vybere si s tím zároveň i řídicí systém, který mu bude dodán. Kromě systémů třetích stran může Endress+Hauser nabídnout i vlastní systémové komponenty z řady ControlCare, která zahrnuje operátorské panely s webovými službami P View, provozní řídicí stanice Field Controller, které jsou rozšiřitelné z hlediska výkonu i karet I/O, volně programovatelné podle IEC 61131-3 a mohou komunikovat prostřednictvím sběrnic Profibus i Foundation Fieldbus, dále inženýrský nástroj Application Designer nebo komunikační brány s vestavěným webovým serverem pro spojení provozní úrovně řízení s nadřazeným systémem. Řadu ControlCare uzavírá FieldCare, softwarový nástroj pro obsluhu provozních zařízení a asset management, založený na FDT/DTM. Všechny komponenty jsou vzájemně vyladěny pro snadnou integraci provozní techniky do řídicího systému. Komunikace mezi jednotlivými systémovými komponentami je vždy otevřená, standardizovaná a založená na digitálních sběrnicích a protokolech, jako jsou např. Profibus, Foundation Fieldbus, HART, OPC a Ethernet. To dává systému velkou flexibilitu a zákazníkům poskytuje vysokou míru ochrany jejich investic. ControlCare je koncept otevřený i z hlediska začlenění provozní techniky od jiných výrobců, než je Endress+Hauser.
 

Projekty, inženýrink, služby

 
Endress+Hauser realizuje projekty vlastními silami, tj. realizují je vlastní vedoucí projektů, inženýři a technici, nebo za přispění vybraných systémových partnerů a dodavatelů zařízení. Projekty jsou řízeny v souladu s doporučením NAMUR NA35 (Řízení projektů automatizace v procesní výrobě). Certifikované inženýrské postupy např. pro farmacii splňují i ty nejvyšší požadavky (FDA, GAMP 4). Společnost vychází vstříc přáním zákazníků a diskutuje s nimi o požadovaném stupni automatizace. Kompetentní vedení projektů, kontrola a management rizik zaručují dosažení cílů projektu z hlediska termínů i vynaložených investic. Ve společnosti Endress+Hauser mají zákazníci spolehlivého, férového a nezávislého partnera s „pečovatelskou mentalitou“, pro kterého je klíčovým prvkem spolupráce na úspěchu projektu.
 
Dipl.-Ing. Wolfgang Höferlin,
 
Obr. 1. Limitní spínač polohy hladiny Liqiuphant
Obr. 2. Hmotnostní průtokoměr Promass
 

Endress+Hauser jako dodavatel komplexních projektů

Endress+Hauser nabízí:
  • bohaté znalosti a zkušenosti z praxe z mnoha oborů a četných projektů,
  • nezávislost na výběru řídicí techniky PLC i DCS,
  • zkušenosti s nejčastěji používanými řídicími systémy a systémy pro asset management,
  • znalosti v oblasti průmyslových komunikačních systémů (včetně vlastní laboratoře),
  • podpora projektu po celou dobu technického života – W@M-Life Cycle Management,
  • nepřetržitá technická podpora, helpdesk po 24 hodin 365 dnů v roce,
  • celosvětová přítomnost.