Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Kompaktní síťový napájecí zdroj s univerzálním vstupem

Nový jednofázový síťový napájecí zdroj Sitop PSU100M určený k montáži na lištu DIN má šířku pouhých 90 mm, tzn. je o 40 % užší než předchozí model. Současně je tento zdroj se jmenovitým výstup­ním napětím 24 V DC a proudem 20 A v mnoha ohledech dokonalejší. Na­příklad rozsah jeho vstupního napětí je od 85 do 275 V AC, takže ho lze bez přepínání připojit k rozvodné síti s na­pětím jak 110, tak i 230 V AC i zdroj napájet ze stejnosměrných rozvodů s napětím mezi 80 a 350 V. Účinnost zdroje vzrostla na 93 %, což znamená opět menší spotřebu elektrické energie a méně ztrátového tepla v rozváděči.
 
Ke sledování provozního stavu přístroje je ve zdroji vestavěn izo­lovaný bezpotenciálový signální kontakt. Pro zátěže s velkým rozbě­hovým proudem je k dispozici funkce Extra Power, umožňující zdroji po dobu až pěti sekund dodávat proud až 30 A. Díky robustnímu ko­vovému pouzdru a pracovní teplotě od –10 do +60 °C je nový zdroj vhodný k použití i ve velmi nepříznivých provozních podmínkách.
 
Sitop PSU100M má stejně jako jiné přístroje modulární řady Si­top funkci Power Boost, takže může krátkodobě dodávat až trojnáso­bek jmenovitého proudu. Chování při zkratu na výstupu je nastavi­telné. Lze volit mezi vypnutím nebo přepnutím do režimu dodávky konstantního proudu s automatickým obnovením výstupního napětí. Na ochranu zdroje před vlivy ze sítě na vstupní (230 V AC) i na vý­stupní (24 V DC) straně jsou k dispozici doplňkové moduly řady Si­top, např. vyrovnávací moduly a moduly zdrojů nepřetržitého stejno­směrného napájení DC-UPS.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@simens.com