Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Kompaktní servomotory od B&R

Kompaktní servomotory od B&R

Dynamické vlastnosti mechanismů jsou obecně charakterizovány hodnotami dvou veličin: dostupným momentem motoru a momentem setrvačnosti. Moment setrvačnosti celé soustavy se skládá ze dvou složek, z momentu setrvačnosti vlastního motoru a momentu setrvačnosti zátěže. Moment setrvačnosti má na dynamiku mechanismu podstatný vliv: čím je menší, tím lepší má mechanická soustava dynamické vlastnosti. Servomotory 8LSA v kombinaci s regulátory pohonů Acopos (obr. 1) se vyznačují výbornou dynamikou, přesností polohování a spolehlivostí.

Spolehlivé a bezúdržbové motory

U servopohonů jsou pro přesnou regulaci polohy a pohybu nutné snímače s dostatečným rozlišením a rychlostí odezvy. Devatenáctibitové snímače absolutní polohy, jež jsou součástí standardního vybavení motorů 8LSA, zaručují hladký pohyb a přesný dojezd na žádanou pozici. Pro náročnější úlohy jsou k dispozici 25bitové snímače. Obě varianty se dodávají i jako víceotáčkové. Díky absolutním snímačům odpadá obtížné najíždění do výchozí polohy a nejsou třeba ani přídavné senzory, které by k tomu byly nutné. Údaj o poloze je zachován i při vypnutí nebo výpadku napájení, a to bez zálohování baterií. Díky tomu odměřování polohy v podstatě nevyžaduje žádnou údržbu.

Na funkci servopohonů má nepříznivý vliv opotřebení. Servomotory 8LSA jsou synchronní střídavé bezkartáčové motory s permanentními magnety na rotoru. Vzhledem k bezkartáčovému provedení jsou jedinými součástmi, které při pohybu podléhají opotřebení, ložiska. Proto je správný výběr ložisek klíčovým faktorem ovlivňujícím spolehlivost a životnost motoru. Ložiska motorů 8LSA jsou dostatečně dimenzována a plněna vysoce kvalitním syntetickým mazivem. Pro neobvykle náročné požadavky, které se vyskytují např. u pohonů s řemenovými převody, se dodávají motory s odolnějšími ložisky, snášejícími velké radiální síly.

U výkonných servomotorů je nutné jejich vinutí chránit před přehřátím. Ke sledování teploty sevomotorů 8LSA jsou určeny dva navzájem nezávislé systémy. První využívá snímač teploty umístěný ve vinutí, jenž odesílá údaj o teplotě nadřazenému měniči. Druhá soustava je tvořena matematickým modelem virtuálního motoru, který umožňuje ze zadaných provozních hodnot spočítat jeho teplotu. Kombinace těchto sytémů zaručuje spolehlivou ochranu vinutí motoru před přehřátím.

Vestavěný čip s parametry

Vyladění regulace polohy a pohybu je úloha, která vyžaduje dosti času. Je proto nepříjemné, když je třeba při výměně motoru tento úkon opakovat vždy znovu. Všechny potřebné mechanické a elektrické parametry servomotorů 8LSA jsou uchovávány v čipech, které jsou součástí snímačů, jimiž jsou motory vybaveny. To znamená, že uživatel nemusí v provozu tyto parametry ručně nastavovat. Jakmile je k motoru připojen snímač a do jeho elektroniky je zavedeno napájení, motor je automaticky identifikován. Motor posílá své určené a limitní parametry řídicí jednotce pohonu, která automaticky určí hraniční hodnoty proudu a parametry pro optimální řízení proudu motorem. Tato funkce uspoří značné množství práce při uvádění pohonu do chodu.

Mezinárodní certifikace

Všechny servomotory od společnosti B&R jsou navrženy s ohledem na jejich použití na mezinárodním trhu. Kromě značky CE, povinné v Evropě, je k dispozici i certifikace UL pro Severní Ameriku.

(B+R automatizace, spol. s r. o.)

Obr. 1. Acopos Multi se servomotory 8LSA

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde