Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Kompaktní servomotory: kratší, lehčí, dynamičtější

Řada servomotorů 8LV je rozšířena o nové výkonné pohonné jed­notky. Všechny mechanické i elektrické prvky nových servomotorů jsou podle hesla „co největší výkon při co nejmenších rozměrech“ soustředěny do jednoho mimořádně kompaktního celku. Jsou vyba­veny nejmenším z dostupných číslicových převodníků absolutní po­lohy s rozlišením 218 poloh na otáčku a umožňují pohonné jednotce dosahovat velké přesnosti pohy­bu při minimálních požadavcích na prostor.
 
Menší celkové hmotnosti, menších vnějších rozměrů jed­notky i menší hmotnosti pohybli­vých dílů je dosaženo umístěním převodovky přímo na motor. Toto nové uspořádání si vyžádalo cel­kovou rekonstrukci výstupní příruby motoru spočívající v jejím při­způsobení převodovce. Centrální kolo převodovky je nasazeno přímo na hřídeli motoru a plní současně funkci vstupní hřídele převodovky. Proto nejsou zapotřebí redukční příruba, spojovací systém a ložisko na vstupu do převodovky. Spolu s asi 20% úsporou celkové hmotnos­ti a objemu pohonné jednotky se také výrazně zmenšila hmotnost je­jích pohyblivých dílů.
 
Celkově velmi tuhá konstrukce pohonné jednotky a malé pohybu­jící se hmoty umožňují realizovat výkonné regulační obvody vhodné pro úlohy s velkými požadavky na dynamické vlastnosti pohonu, a to i ve stísněných prostorových podmínkách.
Převodovky k přímé montáži na motor se dodávají ve třech variantách, a to v cenově výhodné 8GM30, standardní 8GM40 a zesílené 8GM50.
 
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com