Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Kompaktní řídicí systém ART267

Automa 4/2000

(Bk)

Kompaktní řídicí systém ART267

Společnost AMiT spol. s r. o. je výhradně českým výrobcem řídicích systémů a elektroniky pro průmyslovou automatizaci. Od roku 1992, kdy byla firma AMiT založena, vyrostla do současné podoby tří obchodně-technických kanceláří v Praze, Brně a Ostravě s třiceti stálými zaměstnanci a množstvím externích spolupracovníků a partnerských firem.

Obr. 1.

Letošní, již třetí účast společnosti AMiT na veletrhu Pragoregula byla poprvé ve znamení spolupráce s obchodním partnerem, firmou Microsys spol. s r. o., dodavatelem vizualizačních a řídicích softwarových systémů.

V soutěži o Grand prix veletrhu Pragoregula byla jedna z cen udělena kompaktnímu řídicímu systému ART267. Tento řídicí systém patří do kategorie systémů vhodných pro malé aplikace. Jejich výhodou je velký výpočetní výkon, vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení a schopnost komunikovat v rámci průmyslových informačních systémů.

Jádrem řídicího systému ART267 je šestnáctibitový procesor C167. Systém dále obsahuje zálohovanou paměť RAM o kapacitě 128 kB. 512 kB paměti je k dispozici ve Flash EPROM. Systém využívá obvod reálného času EPSON. Ovládání systému umožňuje jednoduchá membránová klávesnice s osmi tlačítky a dvouřádkový displej LCD s podsvětlením.

Na systém lze připojit osm digitálních vstupů a osm digitálních výstupů. Analogových vstupů je k dispozici šest (napětí 0 až 5 V, proud 0 až 20 mA, teplotní snímač Ni 1000) a využít lze i dva analogové výstupy 0 až 10 V. Komunikace s externím zařízením je možná prostřednictvím sériové linky RS-232.

Systém je určen k montáži do panelu. Z čelní strany má elektrické krytí IP55. Varianta ART267X se montuje na lištu DIN. Tato varianta nemá displej a tlačítka.

K programování je určen editor procesní stanice PSP3, který poskytuje všechny nástroje pro tvorbu a ladění algoritmů řídicích systémů. Uživatel může využít několik způsobů návrhu algoritmu a sám může zvolit podle povahy problému ten nejvhodnější. Základním způsobem programování je použití funkčních bloků, což jsou v podstatě předem definované funkce. Programátor pouze vyplňuje vhodné parametry funkcí a zajišťuje vazby na měřená či vypočítaná data. Pro uživatele se zkušenostmi v programování klasických PLC je k dispozici podpora návrhu pomocí kontaktního schématu (jazyk LD) a v jazyce mnemokódů (jazyk IL) podle normy IEC 1131. Všechny uvedené jazyky lze samozřejmě používat současně.

Program PSP3 má i další podpůrné funkce, které řeší ladění algoritmů. Velmi ceněnou vlastností je automatická tvorba dokumentace. PSP3 dále podporuje on-line sledování a editaci technologických proměnných, a to přímo v rámci komunikační sítě DB-Net. Mezi další podpůrné funkce patří i možnost tvořit vlastní proměnné, používat pomocná označení signálů, analyzovat návrh, ladit a zavádět program po síti.

Ve stánku firmy AMiT bylo možné kromě oceněného výrobku shlédnout i množství dalších exponátů, např. modul CPU modulárního systému ADiS a kompaktní řídicí systém AMAP99 pro regulaci tepelných soustav a menších technologických celků. Návštěvníci mohli také vidět nové modifikace průmyslových terminálů APT1000 a APT2100.

Jedním z hlavních témat expozice bylo rozšíření možností komunikace řídicích systémů AMiT po standardizované sběrnici CAN protokolem CANopen. Velký prostor byl věnován i přenosu dat na dispečerská pracoviště prostřednictvím průmyslového informačního systému DB-Net s dispečerskými pracovišti vybudovanými na vizualizačním systému Promotic.