Kompaktní programovatelné automaty X20 s integrovanými I/O

Společnost B&R rozšířila nabídku komponent řídicího systému řady X20 o nové moduly programovatelných automatů s integrova­nými I/O.

 
Nová kompaktní PLC jsou nabízena v několika variantách s růz­nou úrovní výbavy a výkonnosti: s procesory x86 s taktovací frekven­cí 200 nebo 400 MHz a s kapacitou RAM až 256 MB pracovní pa­měti a 16 kB permanentní paměti. K uložení řídicí­ho programu a provozních dat je k dispozici vestavě­ná paměť flash s kapacitou až 4 GB.
 
K dispozici jsou také integrovaná rozhraní pro sběrnice Powerlink, běžný Ethernet, CAN, RS-232 a USB.
 
Pro připojení k dalším průmyslovým sběrnicím lze použít odpovídající komunikační modul z nabídky modulů řady X20. Nové řídicí jednotky neobsahují ventilátory ani baterie, takže nevyžadují žádnou údržbu.
 
V kompaktním PLC je integrováno 30 binárních vstupů a výstu­pů a dva analogové vstupy. Stejně jako u ostatních komponent řady X20, lze i k novým PLC připojit dodatečné I/O moduly, a to přímo k modulu PLC nebo vzdáleně s použitím kabelů. Inovační technika reACTION, s využitím knihovny funkčních bloků, umožňuje PLC nové řady zkrátit dobu odezvy integrovaných I/O až na 1 μs.
 

B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com