Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Kompaktní pohon IclA – budoucnost řízení pohybu

Společnost Schneider Electric doplňuje svou širokou nabídku servopohonů kompaktními pohony IclA pod značkou Berger Lahr. Nový kompaktní pohon IclA (Integrate closed loop Actuator) přináší uživatelům mnoho výhod. Hlavní předností je rychlá, jednoduchá, a proto i levná montáž. Uživatel ocení úsporu místa přímo na stroji (malé rozměry a možnost rozdělení stroje na jednotlivé, samostatné uzly). Díky konfigurovatelným vstupům a výstupům přímo v pohonu, které mohou fungovat např. jako koncové spínače, je možné redukovat délku kabelů. Nespornou výhodou je úspora místa v rozváděči, protože pohon nepotřebuje řídicí jednotku. Pohony komunikují s nadřazeným systémem po sběrnici, a proto je možné v režimu on-line upravovat hodnoty parametrů nastavení, popř. diagnostikovat kompletně celý pohon. Výhodou je i to, že pohony nevyžadují filtry EMC.
 

Základní charakteristika

Pohon IclA se skládá z motoru, silové a řídicí elektroniky (obr. 1). Řízení a ovládání pohonu zajišťují komunikační sběrnice. Nejčastěji se IclA uplatní jako decentralizovaný pohon při návrhu strojů a technologických procesů. Vyžaduje pouze přivedení napájecího napětí a řídicích signálů. Je možné jej připojit k řídicí jednotce Lexium Controller nebo k programovatelnému automatu, např. Twido, a v tomto uspořádání efektivně, jednoduše a hospodárně řešit komplexní automatizační úlohy.
Nabídku kompaktních pohonů IclA je možné podle typu použitého motoru dále rozdělit na tři samostatné skupiny: IFS/IDS, IFA a IFE. Každá skupina má své přednosti a možnosti použití v závislosti na požadavcích dané řídicí úlohy.
 

Pohony IclA typu IFS/IDS

Kompaktní pohon s krokovým motorem řady WRDM je opatřen přírubou o rozměrech 57 × 57 mm nebo 85 × 85 mm. Napájecí napětí je 24 nebo 36 V DC a krouticí moment od 0,45 do 6 N·m. Pohony umožňují použití planetové převodovky typu PLE. Pohon IclA IDS má integrovanou jen výkonovou jednotku pro řízení krokového motoru řídicími signály pro pulzy a směr pohybu nebo signály A/B. Přepínači nebo prostřednictvím sběrnice lze pohon nastavit v rozpětí 200 až 10 000 kroků na jednu otáčku.
V pohonu IclA IFS je integrována výkonová část i řídicí jednotka s funkcemi pro polohování nebo řízení otáček. Pro komunikaci lze zvolit rozhraní: RS-485, DeviceNet, Profibus-DP nebo CANopen. Pohon je možné nastavit na 20 000 kroků na jednu otáčku.
 

Pohony IclA typu IFA

Kompaktní pohon s integrovaným servomotorem řady SER je opatřen přírubou rozměrů 57,2 × 57,2 mm. Napájecí napětí je 24 nebo 36 V DC a jmenovitý moment 0,24 a 0,43 N·m. K volitelnému příslušenství patří planetová převodovka typu PLE, popř. parkovací brzda. Pohony IFA pracují s pevným nastavením 16 384 pulzů na otáčku. Pro komunikaci lze zvolit rozhraní RS-485, Device-Net, Profibus-DP nebo CANopen.
 

Pohony IclA typu IFE

Kompaktní pohon s motorem EC (s elektronickou komutací) řady RECM je opatřen přírubou rozměrů 66 × 66 mm. Napájecí napětí je 24 nebo 36 V DC. Pohon lze na přání zákazníka vybavit buď čelní, nebo planetovou předovkou.
 

Software, bezpečnost, připojení

Servisní a konfigurační software IclAeasy, který je společný pro všechny zmíněné typy pohonu IclA, umožňuje nastavování parametrů, programování vstupů a výstupů a také simulaci funkcí. Díky němu lze také zálohovat data pro servisní účely. IclAeasy umožňuje pohon diagnostikovat např. vestavěným softwarovým osciloskopem.
Integrovaná funkce bezpečného odpojení dovoluje nastavit kategorii 0 a 1 podle EN 60204-1 bez použití dalších externích kontaktů. Odpovídá požadavkům norem IEC 61508 SIL2 a EN 954-1 kategorie 3.
Stroje lze k pohonu IclA připojit dvěma způsoby, a to svorkovnicí, která je ideální pro sériové stroje, nebo prostřednictvím průmyslových konektorů, které jsou vhodné pro speciální stroje a prototypy.
Schopnost kompaktních pohonů IclA komunikovat po specializované sběrnici MotionBus s jednotkou řízení pohybu Lexium Controller se velmi dobře uplatní při řešení různých řídicích úloh v průmyslových provozech, např. při řízení tiskařských nebo textilních strojů, zařízení na zpracování dřeva a kovu, montážních automatů, testovacích a zkušebních přípravků apod.
 

Závěr

Výčet funkcí kompaktního pohonu v tomto článku není úplný. K dispozici jsou podrobné uživatelské příručky, katalogy, odborná školení a semináře. Zákazníci mohou využít bezplatnou technickou a aplikační podporu, nepřetržitý servis a zkušenosti specialistů firmy Schneider Electric.
 
Jaroslav Hanus,
Schneider Electric, Marketing
Obr. 1. Kompaktní pohon IclA
 
Schneider Electric CZ, s. r. o.
Zákaznické centrum
tel.: 382 766 333
fax: 382 215 820