Kompaktní měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu

číslo 1/2005

Kompaktní měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu

Již malé netěsnosti v rozvodu vzduchu mohou způsobovat ztráty řádově v desítkách tisíc korun ročně. Díky permanentnímu měření spotřeby v různých větvích pneumatického rozvodu je možné odhalit i ty nejmenší úniky stlačeného vzduchu a monitorovat spotřebu jednotlivých zařízení.

Obr. 1.

Pro tento účel vyvinula firma Ifm Electronic měřidlo Efector Metris. Kompaktní měřidlo pracuje na kalorimetrickém principu a měří přímo normovaný objem za podmínek podle ISO 2533, takže odpadá korekce na měnící se tlak a teplotu. Velká dynamika systému umožňuje zaregistrovat i malé průtoky, způsobené netěsnostmi v rozvodech nebo zařízeních. Časová konstanta je jen několik milisekund. Integrace průtoku za zvolený časový okamžik zaručuje velkou přesnost a reprodukovatelnost měření.

Veškeré změřené údaje a údaje o činnosti zařízení lze zobrazit na čtyřmístném displeji LED a pomocí stavových LED. Programovacími tlačítky je možné nastavit spínací a výstražné body špičkového průtoku, momentálního průtoku a celkové spotřeby. Všechna nastavení lze uzamknout elektronickým zámkem.

Pro další zpracování měřených hodnot má měřidlo binární spínací výstupy, analogový výstup a impulsní výstup. Nastavení parametrů výstupů umožňuje uživatelské menu.

Měřidlo Efector Metris je dostupné ve dvou variantách: s připojením na trubku DN 15 a DN 25. Měřicí rozsah je 4 až 1 250 Nl/min nebo 12,5 až 3 750 Nl/min.

Ifm electronic, spol. s r. o., http://www.ifm-electronic.cz, e-mail: info.cz@ifm-electronic.com