Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Kompaktní čtečky RFID v pásmu UHF pro výrobu

Novinkou v sortimentu stacionárních záznamových a čtecích zaří­zení RFID pro pásmo UHF jsou modul Simatic RF620R s jednou ve­stavěnou anténou a modul Simatic RF630R s výstupy pro dvě vněj­ší antény pro pásmo UHF.
 
Zařízení s komunikační­mi moduly řady Simatic RF lze přímo integrovat do sys­tému Simatic S7 i do ko­munikačních sítí Profinet a Profibus ve vývojovém prostředí Step 7, kde jsou k dispozici potřebné stan­dardní funkční bloky. Obě stacionární čtečky řady Simatic RF600 lze díky jejich kompaktní konstrukci a stupni kry­tí IP65 použít i ve stísněných prostorách a v náročných provozních podmínkách v průmyslových provozech. Nové moduly dokážou spo­lehlivě identifikovat vybrané štítky RFID, s nimiž navážou spojení, a poté bezpečně přenesou data.
 
Čtečky RF620R a RF630R přímo identifikují objekty se štítky a zaznamenávají, resp. čtou data na malé až střední vzdálenosti (až do 3 m). Jsou vhodné zejména pro automatizační úlohy řešené s po­užitím automatizačních prostředků typu Simatic a transpondérů od­povídajících normám EPC Gen2 a ISO 18000-6C. S takovými úloha­mi se lze typicky setkat při výrobě a logistických operacích souvise­jících s výrobou, tj. zejména při řízení výroby, řízení toků materiálu a při sledování pohybu výrobků, resp. dokumentování procesu výro­by. S novými čtečkami lze realizovat výrobní řetězce kompletně vy­bavené technikou UHF v souladu s normami ISO a EPC – od pří­jmu surovin a polotovarů zboží, přes výrobu až po expedici výrobků.
 

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com