Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Kombinovaný vírový průtokoměr pro páru, plyny a kapaliny

Nové vírové průtokoměry řady Sitrans FX300 mají vestavěný snímač teploty a snímač tlaku. Kombinace snímačů v jediné jednotce umožňuje současně měřit teplotu, tlak a průtok par, plynů a kapalin. Nová jednotka typu „vše v jednom“ je díky tomu použitelná v mnoha úlohách v chemickém a farmaceutickém průmyslu, petrochemii, energetice, potravinářství, systémech vytápění a při výrobě nápojů. Díky rozšíření sortimentu o nové průtokoměry Sitrans FX tak společnost Siemens nabízí techniku pro všechny oblasti měření průtoku při automatizaci spojitých technologických procesů. Průtokoměry Sitrans FX300 se vyznačují dvoudrátovým připojením a rozhraním HART. Jsou určeny k použití tam, kde je třeba spolehlivě měřit průtok nezávisle na aktuálním tlaku, teplotě, viskozitě a hustotě média. Uplatní se např. při měření průtoku přehřáté i syté vodní páry, sledování provozu parních kotlů, řízení kompresorů, měření spotřeby při výrobě a dodávce stlačeného vzduchu, měření průmyslových plynů, měření spotřeby u hořáků i v potravinářství, při výrobě nápojů a ve farmaceutickém průmyslu, kde se používají specifické postupy čištění a sterilizaci (CIP, SIP). Průtokoměry Sitrans FX300 měří mimořádně přesně a spolehlivě při teplotě média v rozmezí od –40 do +240 °C. Přesnost při měření průtoku páry a plynů proudících rychlostmi mezi 2 a 80 m/s je 1 %, při měření kapalin s rychlostí proudění od 0,4 do 10 m/s je 0,5 %. Rozsah nominálních světlostí je od DN 15 do DN 300.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, http://www.siemens.cz/ad, e-mail: adprodej.cz@simens.com