Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Kombinované proudové chrániče s jističi

číslo 10/2005

Kombinované proudové chrániče s jističi

Obr. 1.

Společnost Siemens uvádí na trh novou řadu kombinovaných proudových chráničů s jističi, nesoucích typové označení 5SU1. Kombinované přístroje jsou určeny pro ochranu osob před úrazem elektrickým proudem a pro ochranu proti zkratu, přetížení a požárům, jejichž příčinou by mohly být poruchy elektrických obvodů.

Kombinované chrániče s jističi 5SU1 jsou vhodné pro ochranu jednotlivých koncových elektrických vývodů a vypínají pouze vývod s poruchou. Jejich funkce zaručují vysokou úroveň spolehlivosti dodávky elektrické energie. Se jmenovitými proudy do 40 A a s rozsahem jmenovitých reziduálních pracovních proudů 10, 30 nebo 300 mA se tyto přístroje uplatní v nejrůznějších aplikacích v elektrických instalacích. Zapojení vodičů nad propojovací lištou svorek urychluje montáž a eliminuje případné chyby montážních pracovníků.

Siemens, s. r. o., tel.: 233 032 411, http://www.siemens.cz/ad, e-mail: siemens.cz@siemens.com