Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Kolaborativní robot UR5 automatizuje proces obrábění a paletizace topných těles

Článek popisuje využití kolaborativního robotu UR5 od společnosti Universal Robots pro manipulaci s keramickými topnými tělesy při jejich opracování u polského výrobce akvarijní techniky. Využitím kolaborativního robotu se podařilo zvýšit efektivitu práce a snížit počet pracovníků vykonávajících monotónní a namáhavou práci. 

Společnost Aquael patří mezi největší výrobce akvárií a akvarijní techniky na světě. V Polsku má dva výrobní závody, ve Varšavě a v Suvalkách. Závod v Suvalkách zaměstnává přibližně 450 pracovníků.

Město Suvalky leží na severovýchodním okraji Polska, u hranic s Litvou. Další rozvoj zde působícího závodu omezuje současná situace na trhu práce, tj. nedostatek pracovníků a rostoucí mzdy. Chce-li firma vyrábět se stejným počtem pracovníků více výrobků a přitom ještě zvyšovat mzdy, musí zvyšovat efektivitu výroby. Avšak nejde jen o peníze. „Chtěli jsme také automatizovat namáhavé a monotónní procesy, abychom mohli přesunout zaměstnance do jiných oblastí výroby a stát se tak atraktivnějším zaměstnavatelem,“ informuje ředitel závodu Arkadiusz Soroka.

Takovou namáhavou a monotónní prací bylo např. opracování keramických topných těles, která jsou hlavní součástí topítek pro akvária (obr. 1). Ukázalo se, že výraznou pomocí zde může být kolaborativní robot, který zkrátí dobu výroby a sníží počet zaměstnanců, již zde musí být přítomni. Firma proto pracoviště vybavila kolaborativním robotem UR5 od firmy Universal Robots (obr. 2). UR5 s pomocí uchopovačů zvedá neopracované díly z malých palet, které chystají zaměstnanci. V následujícím kroku robot umístí keramický díl do obráběcího stroje. Obrábění jedné palety s keramickými díly trvá méně než 18 min. Poté se keramické díly vypalují v peci.

Kolaborativní robot pracuje zcela samostatně – operátor pouze přiváží a odebírá malé palety vedle robotu. Charakter pracoviš­tě a stupeň automatizace nevyžadují instalaci pásových dopravníků.

Proč si technici firmy Aquael vybrali právě robot UR5? Vhodné řešení hledali na veletrhu robotiky v Číně a právě zde se mohli poprvé set­kat s roboty firmy Universal Robots. Oslovili ji proto s poptávkou, stejně jako dalších devět firem. Firma Universal Robots vyhrála pro schopnost pracovat bezpečně mezi současnými zaměstnanci (obr. 3) bez potřeby dalších zabezpečovacích prvků, pro snadné programování, malé rozměry a flexibilitu.

„Kolaborativní robot u nás zpočátku vyvolával určité obavy, protože jsme neměli žádné zkušenosti s jeho umístěním do výroby a programováním,“ uvedl Michał Kalejta, provozní technik v závodě Aquael v Suvalkách. „Začali jsme robot programovat, aniž bychom vůbec absolvovali základní školení. Nicméně s trochou pomoci od integrátora jsme byli schopni uvést robot do práce sami. Programování dalších robotů tak již bude hračka.“

Robot se na tomto pracovišti osvědčil a firma odhaduje jeho ekonomickou návratnost na šestnáct až osmnáct měsíců. Po prvním úspěšném projektu má Aquel další plány, kde by ještě mohl kolaborativní roboty ze sortimentu firmy Universal Robots použít. 

 (Universal Robots)

Obr. 1. Výrobní hala firmy Aquael v Suvalkách, kde se vyrábí akvarijní technika

Obr. 2. Kolaborativní robot UR5 vyjímá polotovary z palety, vkládá je do obráběcího stroje a po obrábění je ukládá zpět na paletu

Obr. 3. Robot může pracovat v přímé spolupráci s lidskou obsluhou

 

Aquael

Již více než 35 let vyrábí Aquael vše potřebné k zakládání a údržbě sladkovodních akvárií a zahradních jezírek. Do sortimentu firmy patří nádrže, víka, filtry, ohřívače, provzdušňovače, osvětlení, podvodní svítidla a zahradní solární svítidla. Některé prvky akvarijní techniky je možné monitorovat a ovládat dokonce i prostřednictvím mobilních telefonů. Aquael rovněž vyrábí velké množství různých doplňků pro péči o domácí zvířata. Do skupiny Aquael patří také síť polských obchodů s chovatelskými potřebami Aquaelzoo.