Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Kogenerační elektrárna na předzpracovaný komunální odpad

Infraserv Höchst nedaleko Frankfurtu nad Mohanem v Německu je jednou z největších průmyslových zón v Evropě. V této lokalitě o rozloze 460 hektarů působí 90 společností převážně z oborů zpracovatelského průmyslu, chemie a farmacie, v nichž pracuje 22 000 zaměstnanců. Pro potřeby těchto firem se v průmyslové zóně staví nová kogenerační elektrárna, která bude ročně spalovat až 675 000 tun předzpracovaného komunálního odpadu, tzv. RDF (Refuse-Derived Fuel), a svým zákazníkům dodávat až 70 MW elektrické energie a 250 tun páry za hodinu.
 
Jako dodavatel energetických zařízení a řídicích systémů pro elektrárnu bylo vybráno konsorcium pod vedením společnosti ABB. Dodávka bude zahrnovat transformátory, vysokonapěťové a nízkonapěťové rozvodny, pohony, integrovaný systém pro řízení nízkonapěťových pohonů MNS iS, systém distribuovaného řízení 800xA s komunikačním systémem Profibus, systémy pro regulaci emisí a optimalizaci provozu a dále inženýrské služby a práce spojené s uvedením do provozu.
 
Hodnota kontraktu mezi konsorciem a investorem, japonskou společností Ebara Corporation, je přibližně třicet milionů amerických dolarů. Elektrárna by měla být uvedena do provozu v roce 2009.
(ed)