Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Kobold – staronový hráč na českém trhu

číslo 5/2005

Kobold – staronový hráč na českém trhu

Společnost Kobold Messring GmbH je jedna z předních mezinárodních společností, jejímž cílem je vyvíjet, vyrábět a prodávat přístroje pro sledování, měření a regulaci fyzikálních veličin, jako je průtok, tlak, výška hladiny a teplota.

Společnost byla založena v roce 1980 diplomovaným inženýrem Klausem J. Koboldem, jehož zkušenosti vedly k tomu, že se firma díky patentům, vysoké kvalitě výrobků a mimořádným službám prosadila na celosvětovém trhu. Značka Kobold se tak brzy stala synonymem kvality a technického pokroku.

V dalších odstavcích je představeno několik novinek ze sortimentu této firmy.

Lopatkový průtokoměr DFT

Je-li třeba spolehlivý průtokoměr s lopatkovým kolem pro měření nebo kontrolu průtoku, je vždy správné vybrat si model DFT. Díky modulární konstrukci jsou průtokoměry této série univerzální a ekonomicky výhodné. Model DFT plně odpovídá požadavkům průmyslu. Volitelný teflonový plášť umožňuje měřit průtok agresivních médií. S měřicími rozsahy průtoků od 0,1 až 0,5 l/min do 3 až 60 l/min je přístroj vhodný pro chladicí okruhy, ČOV, chemický průmysl, těžký průmysl atd. Díky maximální teplotě měřeného média 80 °C a tlaku 1,6 MPa (pouzdro z mosazi) lze tento přístroj použít téměř všude.

V lopatkovém kole tohoto průtokoměru je uchycen magnet, hermeticky oddělený od protékajícího média. Otáčení oběžného kola je snímáno Hallovým senzorem. Výstupní frekvence je přímo úměrná průtoku. Pomocí vyhodnocovací elektroniky lze frekvenční signál převést do standardní digitální nebo analogové podoby či jej lze použít k sepnutí dvou limitních spínačů, jejichž aktuální stav je signalizován LED.

V kombinaci s elektronikou od firmy Kobold je tento průtokoměr velmi přesný.

Průtokoměr DRZ s krouživým pístem

Další novinkou je univerzální průtokoměr DRZ s krouživým pístem (obr. 1). Lze jej využít pro měření kapalin v mnoha průmyslových oblastech.

Obr. 1.

Obr. 1 Průtokoměr DRZ s krouživým pístem

Kompaktní a modulární provedení a jednoduchý princip měření zaručují správnou funkci v mnoha druzích měření. Měřicí rozsah je 6 až 420 l/h s přesností 1 % z měřené hodnoty, maximální teplota měřeného média je 80 °C a tlak 4 MPa. Viskozita kapaliny protékající průtokoměrem DRZ musí mít hodnotu 5 až 100 mm/s. Jeho pouzdro je vyrobeno z mosazi a písty z hliníku.

V kombinaci s vyhodnocovací elektronikou Kobold si lze vybrat mezi frekvenčním tranzistorovým výstupem s otevřeným kolektorem nebo analogovým výstupem. Přístroj je možné dodat i s kompaktní elektronikou s různými spínacími výstupy a analogovým výstupem 4 až 20 mA.

Lopatkový průtokoměr DTK pro malé průtoky

Nový průtokoměr DTK s lopatkovým kolem je účinný a velmi ekonomicky výhodný přístroj, který byl speciálně vyvinut pro nízkoviskózní kapaliny (obr. 2). Kompaktní provedení je vhodné do míst s omezeným montážním prostorem. Zvláštní výhodou tohoto přístroje je dlouhodobá stabilita a odolná konstrukce.

Obr. 2.

Obr. 2 Průtokoměr DTK pro malé půtoky

V průtokoměru DTK je médium přiváděno tryskou na lopatkové kolo, které je tím uvedeno do pohybu. Dva magnety umístěné na lopatkovém kole generují elektrické impulsy v Hallově senzoru, které jsou přímo úměrné rychlosti protékající kapaliny.

Univerzální použití průtokoměru DTK je dáno jeho parametry: měřicí rozsah je od 0,05 až 0,6 do 1,0 až 12 l/min, přesnost 2 % z koncové hodnoty; maximální teplota měřeného média 140 °C a maximální tlak 3 MPa. Díky použitým materiálům lze tento typ použít i v těžkých provozních podmínkách. Kryt, hřídel a tryska jsou vyrobeny z vysoce jakostní oceli a lopatkové kolo z plastu PVDF.

Fluidikový průtokoměr DOG

Průtokoměry DOG lze použít pro měření průtoku kapalin s nízkou viskozitou, destilované vody, horké vody a různých chemikálií nebo pro měření průtoku plynů, např. stlačeného vzduchu, zemního plynu, bioplynu, kalového plynu, propanu, vodíku, argonu atd.

Fluidikové průtokoměry pracují na principu bistabilního fluidikového zesilovače. Část média se odvádí postranním obtokovým kanálkem do měřicí buňky, kde dále může protékat pravým nebo levým výstupním kanálkem. V měřicí buňce je ještě spojovací zpětnovazební kanál, který spojuje levý a pravý kanálek. Průtok kapaliny např. levým kanálkem způsobí růst tlaku na jedné straně zpětnovazebního kanálu a podtlak na druhé straně. Tlakový rozdíl vede k přesměrování toku média do pravého kanálku, čímž se situace obrátí. Ve zpětnovazebním kanálku tedy kmitá tlak s frekvencí přímo úměrnou rychlosti proudění. Tyto změny jsou zaznamenávány senzorem a převáděny na elektrický signál. Hodnotu průtoku lze buď přímo zobrazit na displeji, nebo převést na požadovaný výstupní signál.

Průtokoměry řady DOG jsou určeny pro použití v těžkém průmyslu. Jsou k dispozici ve verzi s přírubou nebo mezipřírubové až do nominálního průměru DN 400, a to z šedé litiny nebo konstrukční či korozivzdorné oceli.

Díky velkému průřezu kanálků není průtokoměr citlivý na nečistoty. V průtočné části přístroje nejsou žádné pohyblivé části.

Dalšími výhodami jsou dlouhodobá stabilita, vysoká přesnost a velký rozsah měření.

Ať už je fluidikový průtokoměr DOG používán pro měření průtoku na dálkových teplovodech, ve strojírenské výrobě, v čistírnách odpadních vod, v těžkém nebo chemickém průmyslu, osvědčuje se jeho robustní konstrukce.

Další sortiment firmy Kobold

V předchozích odstavcích bylo představeno jen několik novinek ze sortimentu společnosti Kobold, která nabízí množství výrobků pro různé použití. Bližší informace najdou zájemci na webových stránkách nebo mohou kontaktovat pracovníky firmy písemně či telefonicky na adrese:

Petr Tichoň,
Kobold Messring GmbH

Kobold Messring GmbH
reprezentativní kancelář
Hudcova 78
612 00 Brno
tel.: 541 632 216
fax: 541 632 216
e-mail: info.cz@kobold.com
http://www.kobold.com