Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Kobold a Heinrichs spojily své síly

Kobold Messring GmbH, přední světový výrobce přístrojů pro měření a sledování průtoku, tlaku, výšky hladiny a teploty, převzal k 1. lednu 2008 společnost Heinrichs Messtechnik GmbH. Ta již déle než 100 let vyrábí kvalitní přístroje na měření průtoku, výšky hladiny a hustoty a má v průmyslu vynikající pověst. Více než dvacet let společnost Heinrichs vyrábí Coriolisovy hmotnostní průtokoměry. Od konce 90. let dvacátého století se zabývá moderními komunikačními systémy, jako jsou HART a Profibus. Podle požadavků zákazníků dodává Heinrichs přístroje také v nestandardním provedení, s použitím speciálních materiálů nebo ve vysokoteplotní úpravě. Přístroje jsou vyzkoušeny a mají celosvětově platné certifikáty.
 

Nabídka se rozšiřuje

Začleněním výrobků do celosvětové prodejní sítě skupiny Kobold získají v budoucnosti zákazníci společnosti Heinrichs kompletní lokální podporu a zákazníci společnosti Kobold budou profitovat z rozšířené nabídky přístrojů i z mnohaletých výrobních znalostí. Mezi uživatele výrobků společnosti Heinrichs patří odborníci z energetiky, petrochemie, zpracovatelé a distributoři paliv, olejů a plynů, a dále zákazníci z potravinářského, chemického a farmaceutického průmyslu.
 

Coriolisovy průtokoměry

V současnosti jsou nabízeny tři typy Coriolisových průtokoměrů (obr. 1), určené k měření hmotnostního průtoku, teploty, hustoty a objemového průtoku kapalin a plynů. Jejich konstrukce je robustní a vykazují vysokou spolehlivost. Elektronický převodník lze umístit přímo do snímače nebo může být v oddělitelném provedení. Parametry Coriolisových průtokoměrů jsou uvedeny v tab. 1. Průtokoměry mohou být opatřeny různými typy standardních nebo speciálních procesních připojení. Jsou vyráběny z několika druhů materiálu: korozivzdorné oceli, tantalu, slitiny Hastelloy, niklu, titanu, monelu atd.
 
Coriolisovy průtokoměry i převodníky mají certifikát do nevýbušného prostředí a lze je vybavit mnoha volitelnými doplňky, např. termopláštěm.
 

Plováčkové průtokoměry pro proměnlivé množství

Plováčkové průtokoměry typu BGN a BGF jsou určeny k měření kapalin a plynů (obr. 2). Mohou být použity jak ve vertikální, tak i horizontální poloze. Jsou velmi spolehlivé a jsou dimenzovány až do tlaku PN 600. Údaje z plováčku jsou přenášeny na displej nebo do vyhodnocovací elektroniky prostřednictvím magnetického pole. Tyto přístroje robustní konstrukce jsou vybaveny dobře čitelnými ručičkovými ukazateli. Oba typy lze použít ve výbušném prostředí. Jejich technické parametry jsou uvedeny v tab. 2.
 
Na přání zákazníka mohou být průtokoměry vyrobeny ze speciálních materiálů (Hastelloy či výstelka z PTFE) nebo vybaveny tlumením, termopláštěm, displejem z korozivzdorné oceli (obr. 3), limitními kontakty, komunikací HART či Profibus nebo mohou být s krytím IP68.
 

Klapkový průtokoměr typu TSK

Pro měření kapalin je dodáván klapkový průtokoměr TSK (obr. 4), mezi jehož přednosti patří možnost měřit ve vertikální i horizontální poloze. Naměřené hodnoty jsou magneticky přenášeny na velký a dobře čitelný displej. Přístroj robustní konstrukce může být vyroben ze standardních materiálů (korozivzdorná ocel) nebo ze slitiny Hastelloy, z plastu PTFE nebo PP. Lze jej použít ve výbušném prostředí. Technické parametry klapkového průtokoměru jsou uvedeny v tab. 3.
Na přání zákazníka je možné vyrobit průtokoměr s krytím IP68 a vybavit ho displejem z korozivzdorné oceli, limitními kontakty nebo komunikací HART či Profibus atd.
 

Závěr

V tomto článku není popsán kompletní výrobní program společnosti Heinrichs, člena společnosti Kobold Messring GmbH. Podrobné informace mohou zájemci nalézt na internetových stránkách www.kobold.cz
 
Petr Tichoň,
Kobold Messring GmbH
 
Obr. 1. Coriolisův průtokoměr TMU dodávaný firmou Heinrichs
Obr. 2. Plováčkový průtokoměr typu BGN04
Obr. 3. Plováčkový průtokoměr typu BGN02 s displejem z korozivzdorné oceli
Obr. 4. Klapkový průtokoměr TSK
 
Tab. 1. Technické parametry Coriolisových průtokoměrů
Tab. 2. Technické parametry plováčkových průtokoměrů
Tab. 3. Technické parametry klapkového průtokoměru TSK
 
Historie společnosti Heinrichs Messtechnik
1911 založení společnosti Paul Heinrichs Apparatebau OHG v Düsseldorfu
1913 přestěhování společnosti do města Cologne, produkce plováčkových průtokoměrů se skleněným kuželem a klapkového průtokoměru
1960 výroba plováčkových průtokoměrů se skleněným a kovovým kuželem
1961 výroba hladinoměrů a celokovových plovákových průtokoměrů s výstupním signálem (pneumatickým a elektronickým)
1968 sériová výroba magneticko-indukčních průtokoměrů
1986 návrh Coriolisových hmotnostních průtokoměrů
1991 návrh Coriolisových průtokoměrů ze speciálních materiálů jako tantal, Hastelloy, sklo atd.
1995 integrace do skupiny IWKA
1999 implementace komunikačních standardů jako HART a Profibus
2004 návrh nového Coriolisova průtokoměru typu TMU
2005 převzetí společnosti managementem (Hans-Dieter Mayer a Heinrich Sicking)
2008 akvizice společností Kobold Messring GmbH