Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Kniha Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv

V nakladatelství Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze vyšla ojedinělá odborná monografie Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv o 230 stránkách, ISBN 978-80-01-05168-9. Autorem je doc. Ing. Jaroslav Svoboda, CSc., z katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze. Publikace je věnována problematice využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos analogových a zejména digitálních zpráv. Prolínají se v ní tudíž obor telekomunikační techniky a obor energetiky.

Po krátkém přehledu historie se autor věnuje rozboru přenosových parametrů silnoproudých vedení napěťových úrovní vvn, vn a nn, nerozvětvených i rozvětvených, a pojednává o problematice elektromagnetické kompatibility z hlediska přenosových systémů. Značnou pozornost věnuje začleňování systémů PLC/BPL do telekomunikačních soustav, budování a základním principům sítí tzv. smart grids, některým úspěšným realizacím a současným i budoucím směrům rozvoje v nových podmínkách elektroenergetických sítí.

Zaměřením je kniha určena především studentům oboru telekomunikační techniky. Vhodná je ale i pro studenty oboru energetika a také pro pracovníky telekomunikační a energetické praxe, a to obzvláště z důvodu nastupujícího trendu přechodu na systém řízení výroby a spotřeby elektrické energie formou smart grids. Svým pojetím může být vhodným doplňkem k mnohadílné publikaci Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí (J. Tlustý a kol., ČVUT v Praze, 2011).

Obsah publikace a další podrobnosti lze nalézt na www.comtel.cz. Její prodejní cena je 285 Kč a lze ji zakoupit v Univerzitním knihkupectví odborné literatury v přízemí Národní technické knihovny, Praha 6 – Dejvice, v e-shopu https://eobchod.cvut.cz/ a na pracovišti autora knihy.             

(jt)