Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Klíčem k úspěchu je důraz na detaily

Společnost LUX-IDent, s. r. o., sídlící v Lanškrouně, vyvíjí a vyrábí pasivní radiofrekvenční čipové identifikátory určené pro bezkontaktní identifikaci osob, zvířat a zboží. Je jedním z významných evropských výrobců identifikátorů pracujících na nízkých a vysokých frekvencích. O firmě, její historii, současnosti i trendech vývoje jsem hovořil s jednatelem Michalem Smetanou.
 

Pohled do historie

Firma LUX-IDent, s. r. o., vznikla v roce 2002 jako dceřiná společnost firmy LUX, která se zabývá výrobou jednoúčelových strojů převážně pro elektrotechnický a automobilový průmysl. Obor výroby strojů je ale velmi citlivý na momentální výkyvy trhu, a proto majitelé firmy hledali obor, který by byl stabilnější a kde by přitom bylo možné čekat solidní rozvoj. Shodou náhod v té době firma na zakázku vyvíjela stroje na navíjení antén pro radiofrekvenční identifikátory. Odtud byl už jen krok k nápadu využít zkušenosti a do nově zrekonstruovaných prostor, které v té době měla firma k dispozici, umístit právě výrobu radiofrekvenčních identifikátorů.
 
Každý začátek je těžký, a ani firma LUX-Ident v tom nebyla výjimkou. První dva roky se jí příliš nedařilo prosadit své produkty na trhu, ale potom nastal příznivý obrat. Od té doby objem výroby neustále roste: od svého vzniku již firma na trh dodala osmnáct milionů čipů RFID s vinutými anténami, z toho v loňském roce šest milionů. Osmdesát procent produkce je exportováno. Důležitými trhy pro LUX-Ident jsou Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Španělsko a USA. Své výrobky firma pravidelně prezentuje na veletrhu Cartes & Identification v Paříži, nejvýznamnějším evropském veletrhu v oboru kartových a identifikačních systémů.
 

Sortiment

 
Společnost LUX-Ident vyrábí identifikátory různého provedení s vinutou anténou, určené pro nízké frekvence (LF, 125 nebo 134,2 kHz) a vysoké frekvence (HF, 13,56 MHz). Nejjednodušším typem výrobku jsou samotné transpondéry, tj. čipy s navinutou anténou. Transpondéry se většinou dodávají zalaminované např. do diskových tagů nebo tzv. předlaminátů.
 
Diskové tagy (obr. 1) je možné použít jako polotovar pro zapouzdření např. do klíčenek (obr. 2), náramkových identifikátorů (obr. 3) nebo je možné opatřit je samolepicí vrstvou a použít jako nalepovací štítky. Použité materiály dovolují tyto tagy uplatnit v potravinářství, farmacii a v náročných průmyslových podmínkách. Klíčenky s čipem RFID v různých provedeních a náramkové identifikátory RFID („hodinky“) jsou vhodné např. pro přístupové systémy v bazénech, sportovních centrech apod.
 
Předlamináty (obr. 4) jsou polotovarem pro výrobu bezkontaktních karet. Výrobce karet je používá jako základ pro sendvičovou sestavu karty, které může být dále opatřena magnetickým proužkem nebo kontaktním čipem, potiskem a krycí průhlednou vrstvou. V jednom předlaminátu mohou být i dva nebo tři čipy s anténami pro LF i HF systémy. Uživatel potom může jednu kartu používat k několika rozdílným systémům, např. jako docházkovou kartu a současně jako identifikační kartu v závodní jídelně. Firma LUX-Ident je schopna splnit různé požadavky uživatelů a vyrobit pro ně i malé série speciálně navržených předlaminátů. Na přání zákazníka je možné dodat i tzv. bílé karty, tj. čisté karty s integrovaným čipem RFID, popř. také s magnetickým proužkem, určené k dalšímu potisku.
 
V mnoha případech se firma LUX-Ident ani nedozví, k čemu koncový zákazník její předlamináty používá. Přesto se může pochlubit některými zajímavými referencemi. Jednou z největších a nejúspěšnějších jsou bezkontaktní In-karty Českých drah, vyráběné Státní tiskárnou cenin.
 
Speciální kapitolou jsou čipy pro identifikaci zvířat, které se zabudovávají do intaktní skleněné ampulky, jež se implantuje domácím zvířatům pod kůži. Zde se používají identifikátory pracující na nízké frekvenci, protože jejich signál lépe prochází tkání.
 
Radiofrekvenční identifikace zvířat je vhodná pro domácí zvířata, ale také k identifikaci hospodářských zvířat – a to nejen k identifikaci původu a majitele zvířete, nýbrž i pro automatické dávkování krmiva, automatická dojicí zařízení apod. Kromě skleněných ampulek k implantaci to mohou být čipy v ušních známkách, nožních kroužcích nebo identifikačních obojcích. V těchto případech se do nich vestavují běžné diskové tagy.
 

Kvalita a flexibilita

 
Klíčové operace při výrobě radiofrekvenčních tagů s vinutou anténou jsou: navinutí antény, připevnění antény k čipu a zalaminování celku do kruhového tagu nebo předlaminátu. Na kvalitě a přesnosti těchto operací závisí funkčnost a spolehlivost hotového výrobku. Nekvalitně navinutá anténa způsobí posun frekvence tagu, nekvalitní spojení mezi anténou a čipem negativně ovlivňuje životnost a spolehlivost tagu. Důsledná kontrola kvality, ale také vysoká motivace zaměstnanců vyrábět kvalitně jsou proto nezbytností.
 
Právě kvalita je jedním z rozhodujících faktorů, které odlišují společnost LUX-Ident od konkurence. Výrobky LUX-Ident jsou ve většině případů používány jako polotovary pro vestavbu do hotových identifikátorů, které jsou potom součástí přístupového, identifikačního nebo platebního systému. Požadavky na spolehlivost identifikace jsou velké a případné závady mohou být spojeny se značnými finančními ztrátami. Proto jsou zákazníci ochotni za kvalitu zaplatit.
 
Druhou předností společnosti LUX-Ident je flexibilita. Firma splní i speciální požadavky zákazníků za rozumnou cenu a v přijatelné dodací lhůtě. Může přitom počítat i s podporou mateřské společnosti, vyrábějící jednoúčelové stroje pro elektrotechniku.
 

Budoucnost oboru

 
Jak vidí Michal Smetana budoucnost oboru? Na trhu podle něj poroste podíl vysokofrekvenčních systémů, které mají větší přenosovou rychlost než nízkofrekvenční a jsou vhodné pro přenos většího objemu dat mezi tagem a čtečkou. Současně s tím bude klesat cena HF systémů. Doménou nízkofrekvenčních systémů zůstane především identifikace zvířat, popř. některé speciální aplikace, např. čtení v drsném prostředí či v prostředí s výskytem kovů. Počet úloh se systémy v pásmu UHF také poroste, ale pro identifikační karty, klíčenky a podobné typy identifikátorů UHF čipy nejsou vhodné: velká čtecí vzdálenost může být, vzhledem k požadavkům na ochranu soukromí uživatelů, spíše na škodu.
 
Docházkové systémy, přístupové systémy, karty pro placení jízdného v MHD a parkovného, předplatitelské karty na kulturní a společenské akce, to všechno jsou obory, kde je neustále velký potenciál pro využití karet a jiných identifikátorů. Společnost LUX-Ident má všechny předpoklady, aby se na využití tohoto potenciálu aktivně podílela.
 
Petr Bartošík (Foto: LUX-IDent)
 
Obr. 1. Diskové tagy
Obr. 2. Klíčenky RFID
Obr. 3. Náramkové radiofrekvenční identifikátory
Obr. 4. Předlamináty