Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Klávesnicový modul od B&R s tlačítkem nouzového zastavení

Klávesnicové moduly od společnosti B&R s kruhovými tlačítky s podsvětleným mezikružím a se stupněm krytí IP65 jsou určeny k umístění přímo na stroje nebo strojní celky.

Nejnovějším přírůstkem této řady přístrojů, poprvé uvedených na trh na začátku roku 2012, je modul se zabudovaným tlačítkem nouzového zastavení. Tlačítko a elektronika jsou integrální součástí plochého pouzdra s připojovacími standardními konektory M8 nebo M12. Modul lze tudíž namontovat a připojit velmi snadno a rychle kamkoliv na stroj při délce kabelu až 100 m. Upevňuje se pouhými dvěma šrouby, bez jakýchkoliv montážních příchytek, a lze ho snadno připojit ke kterékoliv z běžných komunikačních sběrnic. Signály tlačítka nouzového zastavení je možné připojit k zabezpečovacímu obvodu nebo prostřednictvím modulů SafeIO zavést do bezpečnostní sítě, např. openSAFETY.

Klávesové ovládací moduly značky B&R s tlačítkem nouzového zastavení plní ty nejpřísnější požadavky na ergonomii pracoviště a současně i hygienické požadavky. Povrchy bez ostrých hran i prohlubní či spár lze mimořádně snadno čistit. Tlačítka s podsvětleným mezikružím dávají rovnoměrné světlo a mají hmatovou zpětnou vazbu. Lze je také označit podle požadavků zákazníka.

B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com