Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Katalog produktů pro CANopen 2004

číslo 6/2004

Katalog produktů pro CANopen 2004

Mezinárodní sdružení uživatelů a výrobců CAN in Automation (CiA) nabízí zdarma nový katalog produktů CANopen Product Guide 2004, poskytující úplný přehled produktů pro sběrnici CANopen dostupných na trhu. Katalog, jenž je k dispozici v podobě CD-ROM nebo na webu, uvádí více než 220 výrobků. Ty jsou členěny podle kategorií jako např. zařízení pro určité oblasti použití (technické vybavení budov, terénní vozidla, železnice, nákladní automobily atd.), obecná zařízení (akční člen, řadič, brána, modul I/O apod.) a mnoho jiných. Produkty, mezi nimiž jsou i software, literatura a služby související se sběrnicí CANopen, lze vyhledávat podle jejich názvu či jména výrobce. Jako zvláštní služba je uvedena shoda produktů s profily zařízení či aplikačními profily vydanými CiA. Rovněž jsou zde i podrobné kontaktní údaje výrobců a mnoho informací o sběrnici (protokolu) CANopen, standardizované vestavné síti a profilech podle CiA. Katalog je dostupný na webové stránce CiA (www.can-cia.org/products/pg2004) nebo ho lze objednat on-line na http://www.can-cia.org/services/order.html.

Katalog CANopen Product Guide bude také distribuován na národních i mezinárodních výstavách a veletrzích i při školeních pořádaných CiA po celém světě.
[CiA, 20 dubna 2004.]

(sk)

Inzerce zpět