Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Katalog Misumi: přepracované vydání podle požadavků evropského trhu

V lednu 2011 vyšel nový katalog MISUMI. Není to překlad japonského originálu, ale zcela přepracované vydání určené pro evropský trh.
 
Výrazná změna nového katalogu je patr­ná na první pohled. Obsáhlý hlavní katalog Misumi Mechanické součásti pro automati­zaci montáže od nynějška vychází ve dvou svazcích. To, že je tento záměr správný, bylo nejdříve potvrzeno anketou mezi zákazníky. Tloušťka posledního vydání s téměř 3 000 stranami totiž byla šest a půl centimetru, což již začalo narážet na meze výrobní technolo­gie, a rovněž manipulace a každodenní práce s katalogy v konstrukci byly stále obtížnější. Rozdělení do dvou svazků znamenalo i přes přidání dalšího tisíce stran výrazné usnad­nění. Katalog může být také vytištěn na po­někud silnějším papíře který méně prosvítá.
 
Nabídka v katalogu byla rozšířena o 2 546 nových výrobků. Kromě toho jsou pro 784 výrobků k dispozici nové varianty – např. dal­ší průměry hřídelí, větší délky nebo provedení s jinými rozměrovými tolerancemi. Uspořá­dání katalogu bylo do značné míry zachová­no. Jeho součástí je i seznam vyobrazení na jeho začátku a přehled každé nové skupiny výrobků. Rovněž bylo zachováno osvěd­čené barevné značení jednotlivých kapitol.
 
Společnost Misumi přizpůsobila nabíd­ku potřebám evropského trhu a snížila ceny nejčastěji žádaných výrobků. Celkem kles­ly pořizovací ceny 2 165 komponent. Navíc byly rozšířeny zásoby v centrálním skla­du u Frankfurtu nad Mohanem, takže bylo možné zkrátit dodací lhůty přibližně 720 výrobků. Mnohé z nich dodává společnost Misumi do dvou dnů.
Vydání katalogu 2011/2012 je k dostání v tištěné verzi v němčině, angličtině, fran­couzštině, italštině a češtině.

(ed)