Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Kapesní zdroj proudu PSC24

Automa 2/2000

(Firemní článek)

Kapesní zdroj proudu PSC24

Firma Dodávky automatizace spol. s r. o. uvádí od počátku roku 1999 na trh jednotnou řadu procesních kalibrátorů pro servisní a provozní praxi MaR a ASŘTP. Jsou to přenosné (kapesní) přístroje určené především pro nastavování měřicích a regulačních obvodů, převodníků, řídicích systémů apod. Přístroje vycházejí z jednotné koncepce, pro níž je typická shodná konstrukce, ovládání a design.

Jedním z těchto přístrojů je i zdroj proudu PSC24, který najde uplatnění všude tam, kde se pracuje s unifikovaným proudovým signálem 0/4 až 20 mA popř. 0 až 5 mA. Přístroj umožňuje plynule generovat proud v rozsahu 0 až 24 mA v aktivním i pasivním režimu s rozlišením 10 µA a přesností lepší než ± 0,1 % z rozsahu. Velikost zátěže v aktivním režimu je Ł 600 W při proudu 20 mA. V pasivním režimu lze generovat proud 20 mA do zátěže přibližně 1 200 W při externím napájení 30 V DC. Tento přístroj svým technickým řešením a parametry v mnohém předčí svého předchůdce – osvědčený kapesní simulátor proudu PSC22.

Zdroj proudu PSC24 pracuje ve třech módech:

  • v základním módu s ručním ovládáním přístroje,
  • v módu automatického generování výstupního signálu,
  • v módu „dálkového“ ovládání přístroje pomocí rozhraní RS-232C.

Obr. 1.

V základním módu uživatel volí pomocí klávesnice jeden ze dvou režimů generování, a to aktivní nebo pasivní zdroj proudu. Zadávané hodnoty se zobrazují na čtyřmístném LCD, přičemž se požadovaná hodnota automaticky generuje na výstupních svorkách přístroje. Proud lze plynule generovat v rozsahu 0 až 24 mA s minimálním krokem 10 µA. V základním módu lze rovněž uložit do paměti max. deset uživatelských hodnot proudu a max. deset časových intervalů v rozsahu 10 ms až 100 s pro automatické generování, a to pro každý režim zvlášť.

Mód pro automatické generování signálu umožňuje samočinně generovat na výstupu zdroje uživatelské hodnoty proudu, které jsou uložené v paměti, a to pro každý režim zvlášť. Změna výstupního signálu v čase může být lineární nebo skoková.

V módu dálkového ovládání je možné ovládat přístroj přes sériové rozhraní RS-232C (na maximální vzdálenost 15 m) pomocí jednoduchých příkazů vysílaných z počítače. Seznam kódů je uveden v návodu pro obsluhu přístroje.

Přístroj je přenosný s bateriovým napájením. Celý je vestavěný do samosvorné plastové krabičky. Ovládací panel je tvořen fóliovou klávesnicí s mechanickou odezvou. V horní části panelu je průhledné okno pro LCD a indikační červené LED. Na horním čele jsou dvě šroubovací svorky pro výstup signálu. Na spodním čele je umístěný konektor pro připojení externího napájení a komunikační linky RS-232C.

Zdroj proudu je napájený z vestavěné NiMH baterie 3,6 V/1 200 mAh. Tento typ baterie má na rozdíl od NiCd baterií zanedbatelný paměťový efekt, což umožňuje zahájit její nabíjení v libovolném stavu bez nutnosti jejího vybití. Při plném nabití zajišťuje baterie nepřetržitý provoz přístroje po dobu minimálně pěti až šesti hodin. Délka provozu je závislá na režimu, v němž je přístroj provozovaný. Přístroj je možné rovněž napájet z externího zdroje stejnosměrného napětí 6 V DC/400 mA, který má typové označení ZS6V. Tento adaptér je univerzální a lze jej použít pro napájení kteréhokoliv přístroje z jednotné řady (PST04, PSV12 atd.). Napájecí část PSC24 je přitom řešena tak, aby bylo možné pomocí externího adaptéru napájet vlastní přístroj a současně nabíjet vestavěnou baterii. Rychlé impulsní nabíjení je řízeno samotným přístrojem, přičemž se měří napětí baterie i její teplota, což zabraňuje zbytečnému přebíjení baterie a zkracování její životnosti. Po ukončení rychlého nabíjení přejde přístroj na nabíjení tzv. udržovacím proudem, kdy nedochází k přebíjení baterie a přístroj je možné ponechat trvale napojený na externí zdroj.

Spolu s přístrojem je dodáváno základní příslušenství, které obsahuje ochranný obal, dva kusy měřicích přívodů a návod pro obsluhu. Univerzální síťový adaptér není součástí základního vybavení a je nutné jej zakoupit zvlášť. Jako doplňkové příslušenství lze objednat měřicí hroty, krokosvorky, redukce banánku 4/2 mm a propojovací kabel na PC, typ PK2.

Podrobnější informace obdržíte na adrese firmy:

Dodávky automatizace, spol. s r. o.
1. máje 120
706 02 Ostrava 6
tel.: 069/6600 680, 681, 111
fax: 069/6600 116, 115