Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Kapacitní hladinový limitní spínač NSC

Kapacitní hladinový limitní spínač NSC je vhodný pro měření polohy hladiny sypkých látek. Podle požadavků měřicí úlohy je možné jej dodat s pevnou tyčovou nebo flexibilní kabelovou sondou. Délka tyčové sondy z korozivzdorné oceli s povlakem z PTFE je do 3 m, délka kabelu (ocelový kabel s povlakem PP) je do 15 m. Délku kabelu si zákazník může sám přizpůsobit typu a hustotě sypkých látek i geometrii sila. Spínač může hlídat maximální i minimální polohu hladiny (hlídání minimální hladiny se doporučuje pro média s malou hustotou).

Teplota měřeného média může být od –20 do +80 °C. Rozsah provozních tlaků je od –10 do +50 kPa. Standardně je spínač vybaven závitovým připojením G1, ale je možné doplnit jej adaptéry pro jiná procesní rozhraní. Snímač vyhovuje standardu ATEX pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Snímač se vyznačuje snadnou instalací a malým opotřebením. Nemá žádné pohyblivé části. Měří média od relativní permitivity 1,5. Citlivost je možné nastavit podle typu média.

Typické oblasti použití jsou měření hladiny v zásobnících mouky a jiných potravinářských surovin, krmiv pro dobytek a domácí zvířata, cementu, písku nebo práškových minerálních surovin.

KOBOLD Czech Republic, tel.: +420 775 680 213, e-mail: info.cz@kobold.com, https://www.kobold.com