Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Kapacitní hladinoměry Kobold NMC

Celosvětově působící společnost Kobold dodává na trh kvalitní přístroje, jejichž konstrukce a technické vlastnosti vycházejí z požadavků a potřeb koncových zákazníků. To je také případ kapacitních hladinoměrů NMC.

Kapacitní hladinoměry NMC (obr. 1) se používají pro kontinuální měření polohy hladiny kapalin v nádržích. Kapacitní hladinoměr se skládá ze dvou částí: měřicí sondy a hlavice se zásuvnou vyhodnocovací elektronikou. V závislosti na pracovních podmínkách jsou k dispozici čtyři typové řady hladinoměrů NMC:

–   s jednou sondou pro běžné úlohy,

–   se dvěma sondami s připojením z plastu PVDF (polyvinylidenfluorid) pro nekovové nádrže a pro agresivní média,

–   s jednou sondou a vnější referenční trubicí pro nekovové nádrže a média s velmi malou dielektrickou konstantou,

–   s jednou sondou s oddělenou hlavicí pro kapaliny s teplotou až +125 °C.

Uvedené hladinoměry nemají pohyblivé mechanické části, a proto se mechanicky neopotřebovávají. Důsledkem je výrazně delší životnost a omezené požadavky na údržbu. Násuvnou vyhodnocovací jednotku lze při poruše snadno vyměnit. To zkracuje dobu odstávky v případě poruchy hladinoměru na minimum.

Oblasti použití

Kapacitní hladinoměry jsou obzvláště vhod­né k měření polohy hladiny vody, vodných roztoků a kapalin s vlastnostmi podobnými vodě. Lze jej použít např. v potravinářství (měření hladiny při výrobě nápojů), ve farmacii (měření hladiny při výrobě tekuté stravy) i v chemickém průmyslu k měření polohy hladiny agresivních chemikálií nebo olejů.

Technické vlastnosti

Měřicí rozsah hladinoměrů je dán délkou sondy, která je 265 až 4 000 mm. Hladinoměry měří polohu hladiny s nejistotou ±2 mm. Maximální teplota měřeného média je +125 °C a tlak do 1 MPa. Mechanické připojení je závitové, G 1" nebo G 2". Hladinoměry mají analogový výstup 4 až 20 mA. Napájení je 10 až 35 V DC. Pro místní zobrazení a nastavení jsou hladinoměry vybaveny čtyřřádkovým displejem LCD. Poloha hladiny se zobrazuje v procentech maximální výšky nebo v miliampérech výstupního signálu. Hladinoměry mají krytí IP65. K dispozici je i verze určená do prostředí s nebezpečím výbuchu s certifikátem ATEX.

 Závěr

Hladinoměry NMC pracující na kapacitním principu se vyznačují spolehlivou funkcí a příznivým poměrem užitných vlastností a ceny. Jsou vhodné pro všechna kapalná média s dielektrickou konstantou minimálně 1,5 a oblast jejich použití je velmi rozsáhlá: chemický průmysl, farmacie, potravinářství, vodohospodářství atd.

 (KOBOLD Messring GmbH)

Obr. 1. Kapacitní hladinoměry NMC od firmy Kobold