Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Kapacitní hladinoměr pro široké použití

číslo 12/2005

Kapacitní hladinoměr pro široké použití

Obr. 1.

Hladinoměr Liquicap T FMI21 je cenově výhodný kapacitní převodník pro spojité měření polohy hladiny kapalin s vodivostí 30 µS·cm–1 a větší při teplotě média až do 100 °C a tlaku od –0,1 do 1 MPa. Jeho jmenovitá chyba je menší než 1 % jmenovitého měřicího rozsahu. Měřicí sondu tvoří dvě elektrody, elektricky izolovaná a neizolovaná, o délce v rozmezí od 150 do až 2 500 mm, podle požadavku zákazníka. Hladinoměr je při výrobě nastaven tak, že 0 až 100 % výstupního signálu (4 až 20 mA) odpovídá právě délce sondy. Je-li takto použit, nemusí ho již uživatel kalibrovat. Měřicí elektrody se instalují svisle shora a zákazník je může kdykoliv snadno zkrátit s po­užitím sady potřebných komponent. Na činnost snímače nemají vliv hodnota dielektrické konstanty měřené kapaliny ani materiál (plast, ocel, beton) anebo geometrický tvar a uspořádání (přepážky, usměrňovače, vyustění potrubí apod.) nádrže. Hladinoměr Liquicap T se uplatní zejména při malých měřicích rozsazích (již od 150 mm), při měření v cisternách a při práci s agresivními kapalinami (kyseliny, louhy). Díky svému velmi výhodnému poměru ceny k výkonu a prodeji po internetu v rámci programu přímého prodeje e-direct je Liquicap T ideálním řešením pro mnoho malých skladových a vyrovnávacích nádrží používaných ve všech odvětvích průmyslu, které teprve čekají na vybavení měřicím zařízením. Přístroj má veškeré požadované certifikáty, např. WHG, GP (pro USA a Kanadu) a ATEX (zóna 2).

Endress+Hauser Czech s. r. o., tel.: 241 080 450, fax: 241 080 460, e-mail: info@cz.endress.com, http://www.endress.cz