Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Kamery In-Sight 5605 s velkým rozlišením

Nová kamera In-Sight 5605 s rozlišením 5 mil. obrazových bodů (2 448 × 2 048 bodů) je soběstačný systém strojového vidění. Znač­ná rychlost záznamu šestnáct snímků za sekundu umožňuje detekovat větší objekty nebo několik objektů současně s velkou přesností a při­tom velmi rychle. Tyto vlastnosti jsou rozhodující pro jednoduché ře­šení složitých úloh strojové­ho vidění vyžadujících maxi­mální flexibilitu a kapacitu. Kamera je vybavena giga­bitovým ethernetovým roz­hraním (GigE) a je vesta­věna v kompaktním vodo­těsném pouzdru chráněném před prachem (IP67). Uživa­tel má k dispozici kompletní sbírku výkonných nástrojů strojového vidění Cognex se spolehlivými algoritmy firmy PatMax. Díky svému rozlišení a rozhraní GigE může přístroj In-Sight 5605 zvládnout úlohy, které byly doposud doménou systémů pracujících na bázi PC, jako je velmi rychlá detekce, přesné měřicí a orientační úlohy, lokalizace minimálních vad hran nebo současné načítání čáro­vých (1D) i maticových (2D) kódů na velkém počtu výrobků umístě­ných na paletách v reálném čase a s absolutní přesností. Osvědčené vývojové prostředí In-Sight Explorer zaručuje zvláště jednoduché na­stavení a pohodlné programování každé úlohy. Jeho nová verze 4.4.1 nabízí další užitečné funkce strojového vidění.
 
Cognex, kancelář pro Českou republiku a Slovenskou republiku, e-mail: support@cognex.cz