Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Kamery Basler – vysoká kvalita při nízké ceně

Systémoví integrátoři často řeší problém, jak vyhovět tlaku zákazníka na co nejnižší cenu kamerového systému a zároveň si nezpůsobit problémy výběrem sice levných, ale méně kvalitních komponent. Nejdůležitějšími částmi, na kterých z valné části závisí věrohod­nost a opakovatelnost kamerového testu, jsou kamera, optika a také vhodná osvětlovací soustava. A zvláště u kamer, které jsou technicky nejsložitější částí této trojice, je patrný výrazný trend ke zmenšování jejich rozměrů a zároveň snižování jejich ceny. Zejména v případech, kdy je požadováno použití většího množství kamer připojených do jedno­ho zařízení, hraje jednotková cena kamery významnou roli.
 

Snižovat náklady na komponenty kamerového systému...

 
Výrobce kamer pro strojové vidění, ně­mecká firma Basler AG, přišel s řadou kamer Ace, které vynikají zejména malými rozměry a nízkou cenou. Kamery Basler Ace se připo­jují k vyhodnocovacímu systému prostřednic­tvím gigabitového Ethernetu. Jednoduchost a snadná implementace tohoto rozhraní dále snižují náklady na celé zařízení. Kamery lze použít i v klasické ethernetové infrastruktuře bez dodatečných nákladů na drahé karty pro zpracování obrazu. Mohou být volitelně napá­jeny i z komunikačního rozhraní (PoE), takže nevznikají starosti s další kabeláží.
 
Všechny gigabitové kamery Basler pod­porují standardy GigE Vision a GenICam, což zaručuje jejich snadné použití v naprosté většině programů na zpracování obrazu. Pro ty, kdo vyvíjejí vlastní systém, je k dispozici softwarový balíček Software Developer Kit (SDK) pro nejrozšířenější programovací ja­zyky (C, C++, .NET, VB).
 

... ale přitom neslevit z požadavků na kvalitu a výkon

 
Firmě Basler se na základě zkušeností s populárními kamerami řady Scout poda­řilo vyvinout velmi efektivní hardwarovou platformu pro kamery Ace, která zabere minimum vnitřního prosto­ru kamery a přitom zachová­vá velkou kvalitu obrazového výstupu. Spotřeba elektrické energie je oproti předchozím modelům poloviční (2 až 3 W, v závislosti na použitém sen­zoru), a odvod tepla z elektro­niky je tudíž dostatečný i při velmi kompaktních rozměrech kamery.
 
Zlepšení kvality informace pro následné vyhodnocení ob­razu je možné dosáhnout jeho úpravou již přímo v kameře. Výsledkem může být menší za­tížení počítače vyhodnocují­cího obraz z kamery. Použít lze mimo jiné tyto funkce:
  • AOI – výřez pouze oblasti, která uživatele za­jímá; vede ke snížení požadavků na přeno­sovou kapacitu a výpočetní výkon počítače,
  • ReverseX – zrcadlové otočení obrazu,
  • Gamma Correction – nelineární úprava jasu, snížení šumu: odstranění informací v pozadí,
  • Binning – logické spojení sousedních bu­něk: zdvojnásobení citlivosti kamery,
  • automatické nastavení expozice, zesílení a vyvážení bílé; to je užitečné v případě měnících se světelných podmínek.
Parametry kamer Ace od firmy Basler jsou uvedeny v tab. 1.
 
 
Obr. 1. Kamery Ace od firmy Basler s velmi kvalitním obrazem jsou nenáročné na prostor
 
Tab. 1. Přehled dostupných typů kamer Basler Ace