Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Kamerový systém PresencePLUS

Automa 3/2001

Jan David, Turck s. r. o.

Kamerový systém PresencePLUS

Společnost Banner, přední světový výrobce optosenzorové techniky, uvedla na trh nový senzor založený na rozpoznávání obrazu. Uživatelsky orientovaný systém, dodávaný pod obchodním označením PresencePLUS™, může být cenově přijatelným řešením pro mnohé kontrolní aplikace. Může např. redukovat nutnost použití více dvouhodnotových senzorů. Takové aplikace často nejsou realizovány z důvodu cenové náročnosti, prostorových a mechanických nároků.

Obr. 1.

Přesná a spolehlivá kontrola zvolené plochy
Inspekční systém senzoru pracuje s maximálním rozlišením 512 × 384 bodů černobíle nebo se škálou 256 odstínů šedi při nižším rozlišení. Senzor porovná snímaný obraz s obrazem uloženým v paměti, tj. s obrazem správného provedení výrobku. Výsledkem testu je buď stav „pass“, je-li vše v pořádku, nebo stav „fail“, pokud nastala chyba. Systém pracuje bez ohledu na orientaci identifikovaného objektu.

Nastavení ovládacím panelem
Systém se snadno nastavuje ručním ovladačem PRC1, připojeným k senzoru kabelem (obr. 1). Displej zabudovaný v ovladači zobrazuje programovací a ovládací volby, zachycené obrazy objektů a diagnostiku i v průběhu činnosti senzoru. Ruční ovladač PRC1 slouží pouze pro nastavení a případnou kontrolu nebo změnu parametrů a není třeba při běžném chodu senzoru. Při použití více senzorů (maximálně šesti) postačí jeden ovladač PRC1.

Jasná indikace stavů
Dvě dobře viditelné LED na horní straně senzoru signalizují stav senzoru a výsledek porovnávání (obr. 2).

Quick Start: snadné a rychlé nastavení
Speciální funkce Quick Start umožňuje senzor rychle nastavit pomocí uživatelsky orientovaného menu. Quick Start automaticky nastaví mód učení (teach) a porovnávací kritéria. Při zvoleném menu Quick Start a nasměrování kamery na kontrolovaný objekt je pořízeno pět snímků, na základě kterých systém automaticky nastaví porovnávací kriteria a limity pro výsledek porovnávání pass a fail s přesností ±15 %. Tím odpadá zdlouhavé ruční nastavování.

Mód pro nastavení parametrů
V módu nastavení parametrů (setup) lze nastavit umístění cílového obrazu v rozlišovacím poli senzoru, ohnisko objektivu, stupně světlosti šedi a definovat hranice pro porovnávání bodů jako bílé nebo černé.

Mód provozu
V průběhu provozu lze na displeji ručního ovladače vyvolávat zadaná diagnostická data, statistiku vyhodnocování bodů a statistiku vyhodnocení pass-fail. Dále lze ovladač použít pro nastavování, popř. modifikaci zadaných dat. Z menu provozu (run) je přístup ke všem monitorovaným parametrům i za provozu senzoru.

Obr. 2.

Ruční nebo automatické nastavení
V módu učení (teach) mohou být porovnávací kritéria nastavena ručně nebo automaticky. Při ručním učení sejme kamera správné a špatné provedení objektu. Senzor následně vypočte minimální, maximální a střední hodnotu bodů a vygeneruje odpovídající meze pro vyhodnocení stavů pass a fail. Automatické učení se provádí za provozu. Sejme se uživatelem definovaný počet objektů a senzor stanoví střední hodnotu bodů pro rozlišení stavů pass a fail.

PresencePLUS2 s napojením na PC
Nový model senzoru má vestavěné rozhraním pro přímé připojení jak na kontrolní panel PRC1, tak na PC. Senzor lze připojit přes standardní sériový port k PC se systémem Windows 95, 98 nebo NT. Počítač je, stejně tak jako kontrolní panel PRC1, potřebný pouze pro nastavení a diagnostiku a není nutný pro funkci senzoru či jeho výstupů.

Jednoduchost, komfort a výhody PC
Zobrazení v plném rozlišení 512 × 384 bodů nebo 256 odstínů šedi na monitoru PC dovoluje uživateli přesně nastavit pozici senzoru, osvětlení a optimální kontrast. V paměti PC je možné uchovávat množství kontrolních nastavení pro rychlé a jednoduché nastavení, což při časté změně kontrolovaného objektu znamená značnou úsporu času.

Dokumentace na CD
Součástí senzoru PresencePLUS2 je CD-ROM se softwarem PresencePLUS2, ukázkami nastavení, doporučením k použití osvětlení, nápovědou a dokumentací senzoru.

Bližší informace lze získat při návštěvě stánku E17 na veletrhu Amper 2001 nebo kontaktujte autora článku na uvedené adrese.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1161
500 03 Hradec Králové
tel.: 049 52 107 66, 55 103 31-3
fax: 049 52 107 67
mobil: 0602 0602 44 37 10
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz