Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Kamerové navádění značicího laserového paprsku na pružinu

Složité snímání polohy pružiny, včetně úhlu stoupání jednotlivých závitů, a následné přesné navedení značicího laserového paprsku na pružinu tak, aby bylo značení velmi přesně umístěno – to je málo známá funkce laseru Solaris.

 
Vektorový laserový systém má danou značicí plochu např. o rozměrech 100 × 100 mm. Do této značicí plochy je možné umístit jakýkoliv nápis, text nebo grafiku, logo. Každý laserový popis může být otočen o jakýkoliv úhel.
 
Lze uvést příklad: Kamera snímá produkt, který je v tomto projektu velmi složitý – automobilovou pružinu. Zaznamenává údaje o poloze pružiny, o úhlu natočení a tyto parametry zasílá do laseru, který nápis automaticky natáčí a posune ho do polohy dané souřadnicemi zaslanými z kamery.
 
Pro propojení s laserem Solaris je možné použít jakoukoliv kameru komunikující prostřednictvím protokolu UDP. S velkou výhodou je používána kamera Festo. Její nespornou výhodou je zabudovaný řídicí systém, PLC kabelem přímo propojené s laserem. Není tedy třeba žádný mezičlánek mezi laserem a kamerou: jeden konektor kabelu je zapojen k laseru a druhý ke kameře a zpracování zabezpečí software přímo v kameře. Toto elegantní, snadné a jednoduché řešení eliminuje případné chyby.
 
Popsaný systém je možné použít také pro statické značení, kdy produkt stojí pod laserovou hlavou. Laser Solaris značí i produkty za pohybu, ať již jsou umístěny na dopravníku nebo v manipulátoru. Rychlost pohybu je snímána snímačem polohy a laserový paprsek sleduje pohybující se produkt a značí jej. Jestliže jsou produkty na dopravníku v různé poloze a náhodném natočení, lze s výhodou využít snímání produktu kamerou a navádění laserového paprsku. Kamera zasílá informaci o poloze produktu a úhlu natočení, laser Solaris eSolarMark natáčí nápis a polohuje jej přesně na produkt. Není zapotřebí ukládání a polohování produktu, vše běží automaticky za pohybu.
 
Leonardo technology se zabývá automatizací průmyslového značení s vysokou přidanou hodnotou.
 
Obr. 1. Navádění laserového paprsku kamerou při značení na pružinu
Obr. 2. Laser Solaris eSolarMark s instalovanou kamerou Festo