Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Kamerové inspekční systémy

číslo 3/2005

Kamerové inspekční systémy

Presence Plus® od společnosti Turck je uživatelsky orientovaná řada kamerových inspekčních systémů pro kontrolu obrazu. Jejich použití může představovat cenově přijatelné řešení pro aplikace, kde by jinak bylo nutné použít několik senzorů, a celé řešení by tak bylo velmi náročné z hlediska prostoru, mechanické konstrukce a ceny.

Obr. 1.

Kamerové systémy Presence Plus používají snímací prvek CMOS s rozlišením 512 × 384 obrazových bodů, nebo CCD 128 × 100, 640 × 480, popř. 1obrazových bodů. Systémy se nastavují z řídicího panelu nebo z PC. Podle provedení mají různý počet vstupů a výstupů a různá komunikační rozhraní (RS-232, Ethernet).

Systémy Presence Plus lze použít pro kontrolu pevně i volně orientovaných objektů, kontrolu přítomnosti objektů (např. vad materiálu, kvality opracování obrobku), kontrolu kompletnosti a správnosti (např. počet tablet v tzv. blistru, datum a označení na výrobku), kontrolu správné polohy objektů, určování polohy hran a otvorů, počítání položek, odměřování délek mezi dvěma body nebo polohování objektů (např. pro dotisknutí data na obal). Pro každou z vyjmenovaných aplikací lze z nabídky společnosti Turck vybrat konkrétní typ kamerového systému.

Turck, s. r. o., tel.: 495 518 766, e-mail: turck@turck.cz, http://www.turck.cz