Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Kam směřuje vývoj u firmy Festo?

číslo 8-9/2002

Kam směřuje vývoj u firmy Festo?

Automatizace zažívá velký rozkvět. V „tovární automatizaci“ jsou inovační výrobky společnosti Festo hnací silou v oblasti realizace rychlých a snadno ovladatelných pohybových funkcí. Základem podnikatelské koncepce společnosti Festo pro rok 2002 je dosažení dvou cílů – za prvé zvýšit výkonnost výrobků a systémů a za druhé reagovat na regionální a oborově specifické potřeby v oblasti automatizace. Společnost Festo se tak snaží vyjít vstříc uživatelům a nabízet cenově příznivá a moderní řešení zvyšující výkonnost jejich strojního vybavení.

Stručný přehled vývoje v hlavních segmentech nabídky

Poslední výstava SPS/IPC/Drives v Německu v listopadu 2001 ukázala, že poptávka po automatizační technice s pneumatickými pohony nadále neustává. Značný nárůst poptávky po pneumatické technice potvrzuje také Asociace fluidní techniky, činná v Německu v rámci organizace VDMA. Za tohoto příznivého stavu na trhu představila společnost Festo na letošním průmyslovém veletrhu v Hannoveru bohatství svých inovačních produktů a služeb, postihujících všechny aspekty pneumatiky. Dvě z mnoha koncepcí momentálně dominujících v průmyslové automatizaci jsou např. miniaturní pneumatika a distribuovaná inteligence.

Na podporu miniaturizace, a to zvláště v elektronickém a potravinářském průmyslu a v oboru balení zboží, nabízí společnost Festo své miniaturní ventily MH...1 a miniaturní ventilové terminály Smart Cubic. Současně do svých výrobků důrazně prosazuje distribuovanou inteligenci, jak dokládají diagnostický modul v kombinacích válec/ventil DNCV, terminál CPX jako elektrická periferie pro ventilové terminály a manipulační software EasyControl. Co je nového v membránové technice? Stálicí této scény zůstá- vá fluidní sval Festo MAS, který momentálně prokazuje své výhody ve více než 300 instalovaných aplikacích a stále nachází nová uplatnění. Je oceňován v téměř všech průmyslových odvětvích jako cenný akční člen, jenž je použitelný jako tažný pohon nebo pružina s proměnnou charakteristikou. Rozvoj oboru manipulační techniky je veden poptávkou po velmi flexibilním výrobním vybavení. Přesně v reakci na tento požadavek rozšířila společnost Festo svůj modulární systém profilových válců DNC tak, aby poskytoval ještě větší počet variant s možností rychlého sestavení. Z jednotlivých výrobků je třeba se zmínit také o modulech mezipolohy pro saně SLG, manipulačních modulech HMPL i o neustále se rozšiřující nabídce elektrických pohonů Festo.

Obr. 1.

Ventily a ventilové terminály jsou charakteristické integrací pneumatické a elektrické řídicí techniky, jak je jasně patrné na příkladech terminálů CPX, miniaturizovaných ventilových terminálů CPV-SC a CPA-SC a rozhraních pro jednotlivé ventily ASI-EVA. Mezi řídicími systémy je základem IPC@Chip, který pomocí příslušných rozhraní umožňuje celosvětově zavádět distribuovanou inteligenci s velmi dobrými komunikačními schopnostmi. Ve všech oborech je totiž u výrobních systémů stále častěji požadována schopnost údržby na dálku. Než přejdeme k dalšímu, připomeňme si hlavní zásadu společnosti v oblasti pneumatické techniky: firma Festo se stále snaží přinášet řešení výhodná pro uživatele. Proto investuje do nových metod, které k sobě navzájem přibližují pohony, ventily, řídicí techniku i čidla a tím podporují růst inovačního potenciálu finálních výrobců používajících tyto komponenty ve strojích a strojním vybavení, které nabízejí na trhu. Dokladem jsou např. na trhu nadšeně přijímané ventilové terminály CP (obr. 1) a fluidní sval MAS.

Nová verze katalogu na CD-ROM

Nejnovější verze digitálního katalogu výrobků společnosti Festo znovu zdůrazňuje užitek, jaký tyto výrobky přinášejí uživatelům. Prostřednictvím počítače mohou jeho uživatelé, konstruktéři i nákupčí snadno získávat veškeré potřebné informace, včetně např. více než 15 000 rovinných i prostorových zobrazení výrobků firmy Festo v různých formátech. Součástí katalogu je i mnoho programů, které mohou podstatně ulehčit práci konstruktéra a zvýšit tak jeho produktivitu.

Stačí kliknout myší
Inteligentní programové nástroje šetří cenný čas ve fázi přípravy instalace automatizační techniky i později. Firma Festo je nabízí jako neoddělitelnou součást svého zákaznického digitálního informačního systému – jde o službu umožňující dostat se pouhým kliknutím myší ke kompletnímu pneumatickému řetězci jako základu projektu.

Zákaznický digitální informační systém Festo, nyní zahrnující více než 18 000 výrobků a komponent příslušenství, je mnohem více než pouhý katalog. Na rozdíl od pouhé sady naskenovaných stran katalogu nebo souborů typu .pdf nabízí funkci rychlého výběru výrobku prostřednictvím databáze.

Nezáleží na tom, zda se zájemce rozhodne hledat podle obrázků, funkcí nebo čísel dílů – stačí jen zadat několik málo údajů, vybrat si a odeslat objednávku.

Co se týče softwaru, nejde o pouhé výpočetní programy, ale doslova o výrobní nástroje. Nezná-li uživatel všechny parametry určující konstrukci daného systému, může je zjistit pomocí návrhových a konfiguračních nástrojů – od výběru tlumiče nárazů až po konfiguraci vakuového systému.

Nový programový nástroj MuscleSIM lze např. použít pro dimenzování fluidního svalu MAS pro danou aplikaci i zatížení (včetně návrhu příslušenství), zatímco nástroj ProPneu se používá pro simulaci pneumatického obvodu – změny vstupních proměnných automaticky generují změny všech dalších částí obvodu – a nástroj ProDrive je schopen vhodně nakonfigurovat lineární pohony (pneumatické, elektrické). Pro úsporu času lze údaje navržené softwarovým nástrojem přímo přenést do objednávky.

Obr. 2.

Zvýšení efektivity pomocí konstrukčních nástrojů
Kromě funkcí katalogu výrobků nabízí sada elektronických nástrojů Festo také čistě konstrukční pomůcky, např. nástroj FluidDraw jako první software umožňující vytvářet schémata pneumatických obvodů bez doplňkového systému CAD. Program FluidDraw má rozhraní pro elektronický katalog na CD-ROM, rozsáhlou knihovnu symbolů a komunikační rozhraní pro soubory typu .dxf. Dalšími konstrukčními pomůckami jsou rovinné i prostorové modely výrobků pro použití v nástrojích CAD, které jsou k dispozici k téměř všem výrobkům Festo, od ventilů a válců až po jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu – celkem více než 15 000 modelů. Veškerá data jsou k dispozici v nejpoužívanějších formátech, a lze je tedy většinou používat přímo, bez konverze.

Vše si lze prohlédnout i on-line: na adrese www.festo.cz mohou uživatelé nalézt elektronický katalog s veškerým výrobním sortimentem firmy Festo, a to včetně možnosti stáhnout si podklady pro CAD od více než 15 000 výrobků v téměř 80 formátech i programy pro konfigurování obvodů a výběr komponent (obr. 2).

Princip kontrakce – nová síla pro nové pohony

Nový pohon – tzv. fluidní sval – nabízí vynikající vlastnosti: má až desetkrát větší sílu při zrychlování, nemá trhavý prokluz (stick-slip efect), má menší hmotnost a je provozně flexibilnější. S tímto pohonem se pneumatice otevírají nové početné oblasti použití.

Fluidní sval je membránový kontrakční systém, jenž vytváří tahovou sílu na stejném principu jako sval lidský. Společnost Festo začala tento princip pod názvem MAS průmyslově využívat a dále rozvíjet, aby se mohl uplatnit v sériové výrobě. Základní myšlenkou je ovinutí nepropustné ohebné hadice pevnými vlákny v kosočtverečné síti. Tak vznikne trojrozměrná mřížková struktura, která po přivedení stlačeného vzduchu do hadice mění tvar. Vzniká tažná síla v axiálním směru a „sval“ se následkem rostoucího vnitřního pnutí zkracuje.

Obr. 3.

Nový poměr síly a dráhy
Porovnávat fluidní sval s klasickými pneumatickými válci podle závislosti síla-dráha lze jen s výhradami. Fluidní svaly MAS vynikají především svou výrazně menší hmotností, která činí přibližně pouhou 1/10 hmotnosti kovového pneumatického válce se stejným vnitřním průměrem. Počáteční síla vyvolaná kontrakcí je však asi desetkrát větší u válce. Na jedné straně jsou možné velmi pomalé pohyby, jelikož fluidní sval pracuje bez trhavého prokluzu. Na druhé straně lze dosáhnout velmi vysoké dynamiky. Tlumení v koncových polohách je přitom integrováno. Pomocí změny tlaku je možné jednoduše nastavovat polohu. Přímé vedení zátěže ovšem není možné. Montážní délky ve vztahu ke zdvihu jsou větší než u konvenčních pohonů.

Sortiment výrobků včetně připojovacího materiálu zatím obsahuje fluidní svaly s vnitřním průměrem 10, 20 a 40 mm v délkách do 9 000 mm. K upevnění na pohyblivý díl je vhodná např. vidlicová koncovka a tzv. flexo-spojka.

Tlačná síla pro nová pojetí pohonů
Fluidní sval má ještě mnoho dalších zajímavých vlastností: flexibilní pohybové chování, variabilnost při montáži, žádné mechanické opotřebení, netečnost vůči nečistotě a odolnost vůči mnoha médiím, menší spotřeba tlakového vzduchu, téměř žádné netěsnosti a snadná přeprava. Díky tomu jsou oblasti jeho použití velmi široké téměř ve všech oborech průmyslu.

Ing. Jiří Petránek,
Festo s. r. o.

Festo spol. s r. o.
Pod Belárií 784
143 00 Praha 4
tel.: 02/61 09 96 11
fax: 02/402 53 18
e-mail: info_cz@festo.com
http://www.festo.cz

Inzerce zpět