Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Kalorimetrický průtokový spínač KAL-D

Společnost KOBOLD Messring GmbH patří mezi přední výrobce provozního přístrojového vybavení pro měření a kontrolu průtoku, teploty, tlaku a výšky hladiny. Přístroje, které nabízí, využívají téměř všechny v současnosti rozšířené měřicí principy. Do jejího sortimentu patří i kalorimetrický průtokový spínač KAL-D. 

Průtokový spínač KAL-D (obr. 1) kontinuálně monitoruje kapaliny na bázi vody. Je vhodný všude tam, kde je třeba přesně sledovat průtok s minimální tlakovou ztrátou způsobenou přístrojem. Konstrukce sondy tvořené pouze jednou částí výrazně snižuje citlivost na nečistoty.

 

Princip činnosti

Provoz průtokových spínačů KAL-D je založen na kalorimetrickém principu. Špička senzoru je zahřívána na několik stupňů nad teplotu hlídané kapaliny. Když kapalina teče, teplo generované v senzoru je odváděno proudící kapalinou, tj. senzor je ochlazován. Doba ochlazování je přesným měřítkem rychlosti proudění. Signál ze snímače je porovnán s referenčními údaji uloženými v mikroprocesoru. Při dosažení nastavené hodnoty průtoku je aktivován signál pro alarm. Snadnou kalibraci a ideální kompenzaci teploty zabezpečuje mikroprocesor přístroje.

 

Teplotní kompenzace

Teplotní kompenzace v KAL-D je ovládána mikroprocesorem. Všechny informace potřebné pro teplotní kompenzaci jsou naprogramovány ve výrobním závodě. Zařízení lze snadno upravit podle požadavků zákazníka tak, aby vyhovovalo provozním podmínkám.

Díky přizpůsobení senzoru k provozním parametrům spínají přístroje naprosto konzistentně i při velkém teplotním gradientu.

 

Rozsah měření

Rozsah měření závisí na jmenovitém průměru potrubí. Hodnoty pro různé průměry jsou uvedeny v tab. 1. Je však třeba upozornit na to, že pro dané měřicí rozsahy byla rychlost toku vypočtena podle průměru. Je nutné vzít na vědomí, že rychlost proudění v potrubí se v různých místech průřezu liší a u stěny se blíží k nule. V závislosti na hloubce ponoření snímače a profilu průtoku, který závisí na charakteru proudění, mohou vzniknout velké odchylky od stanovených hodnot.

 

Výběr vlastností

Kalorimetrické průtokové spínače KAL-D jsou vhodné pro média s obsahem vody přibližně 90 %. Nevyhovují pro oleje, pohonné hmoty a paliva. Teplota média při měření může být v rozsahu –20 až +80 °C. Spínače je možné sanitovat postupem CIP; ve vypnutém stavu odolávají teplotě do +140 °C. Maximální tlak měřeného média je 4 MPa. Spínací rozsah rychlostí proudění je přibližně 0,04 až 2 m/s. Teplotní gradient je ne­omezený. Hodnotu průtoku indikuje sloupcový displej z LED, který se spolu s potenciometrem využívá také k nastavení spínacího bodu. Výstup je dvoustavový, tranzistorový PNP nebo NPN, N/O nebo N/C. Použité materiály jsou korozivzdorné oceli 1.4301 (AISI 304; kryt elektroniky) a 1.4404 (AISI 316L; sonda senzoru).

 

Závěr

Kalorimetrický průtokový spínač KAL-D má spínací bod nastavitelný i přímo v provozu. Dosažení spínacího bodu indikuje sloupcový displej z LED a současně sepne tranzistorový výstup. Spínač je vhodný pro vodné kapaliny. Vzhledem k tomu, že jeho sonda má hladký povrch, nečiní mu problém ani znečištěné kapaliny. Protože snese čištění CIP, může být používán i v potravinářství. 

(KOBOLD Messring GmbH)

Obr. 1. Kompaktní průtokový spínač KAL-D

Tab. 1. Tabulka měřicích rozsahů

Průměr (mm)

Přibližný měřicí rozsah pro vodu (l/min)

8

0,12 až 6,0

10

0,19 až 9,4

15

0,42 až 21,8

20

0,75 až 37,7

25

1,18 až 59,0

30

1,7 až 84,8

40

3,0 až 150

50

4,7 až 235

60

6,8 až 340

80

12,0 až 603

100

18,8 až 942

150

42,4 až 2 120