Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Kalendář akcí

Údaje v kalendáři jsou bez záruky. Aktuální informace lze získat na webových stránkách uvedených u jednotlivých akcí. Informace o ak­cích k zařazení do kalendáře zasílejte na adresu smejkal.automa@seznam.cz. S objednávkami inzerce (včetně článků public relations – PR) se obracejte na obchodní oddělení vydavatelství na adrese inzerce@fccgroup.cz (tel.: 286 583 011, fax: 284 683 022).
 

Veletrhy a výstavy

 • Automotive Testing Expo – evropský ve­letrh měřicí a zkušební techniky pro auto­mobilový průmysl
  17.–19. 5. 2011, Stuttgart, SRN – www.testing-expo.com 
 • PCIM Europe 2011 – mezinárodní veletrh výkonové elektroniky, vestavných systémů pro řízení pohybu, akčních členů a servo­mechanismů
  17.–19. 5. 2011, Norimberk, SRN – www.mesago.de
 • Watenvi 2011 – mezinárodní vodohospo­dářský a ekologický veletrh, Vodovody – kanalizace 2011 – 17. mezi­národní vodohospodářská výstava, Envibr­no 2011 – 17. mezinárodní veletrh techni­ky pro tvorbu a ochranu životního prostředí
  24.–26. 5. 2011, Brno – www.bvv.cz
 • Laser World of Photonics 2011 – mezi­národní veletrh optiky s kongresem
  23.–26. 5. 2011, Mnichov, SRN – www.laser.de
 • MSV Nitra 2011 – 18. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií
  24.–27. 5. 2011, Nitra, Slovensko – www.agrokomplex.sk
 • FCE Pharma – mezinárodní veletrh tech­niky pro farmaceutický průmysl, FCE Cosmetique – mezinárodní veletrh techniky pro výrobu kosmetiky
  24.–26. 5. 2011, Sao Paulo, Brazílie – www.fcepharma.com.br, www.fcecosmetique.com.br
 • Expo Comm Wireless Japan – výstava s konferencí specializovaná na bezdrátové a mobilní komunikace a související služby
  25.–27. 5. 2011, Tokio, Japonsko – www.expocomm.com/wirelessjapan
 • Elektro 2011 – 19. mezinárodní veletrh energetiky, elektrotechniky, elektroniky a prostředků pro úspory energie
  6.–9. 6. 2011, Moskva, Rusko – www.elektro-expo.ru
 • Sensors 2011 – výstava snímačů a sníma­cích systémů s konferencí
  6.–8. 6. 2011, Rosemont, Illinois (USA) – www.sensorsexpo.com
 • Sensor+Test 2011 – veletrh a konferen­ce, světové fórum v oboru senzoriky, mě­ření a testování. Souběžně s veletrhem pro­bíhají odborné konference Sensor 2011, Opto 2011 a IRS² 20117.–9. 6. 2011, Norimberk, Německo – www.sensor-test.de , které poskytují pře­hled o stavu v oboru, o výzkumu a vývoji
 • Power-Gen Europe 2010 – výstava a kon­ference evropské energetiky
  7.–9. 6. 2011, Miláno, Itálie – www.powergeneurope.com
 • Intersolar 2011 – mezinárodní veletrh so­lární techniky
  8.–10. 6. 2011, Mnichov, SRN – www.intersolar.de
 • ITM Poland – Innowacje, technologie, maszyny
  14.–17. 6. 2011, Poznaň, Polsko – http://technologie.mtp.pl
 • LOPE–C 2011 – výstava průmyslu orga­nické a tištěné elektroniky, což jsou nové a perspektivní technologie, které využíva­jí tenké, průsvitné a ohebné materiály
  28.–30. 6. 2011, Frankfurt nad Mohanem, Německo – www.lope–c.com
 • GIFA – mezinárodní veletrh slévárenství, Metec – mezinárodní veletrh metalurgic­kých technologií, Thermprocess – vele­trh techniky tepelných procesů, Newcast –mezinárodní veletrh odlévání
  28. 6.–2. 7. 2011, Düsseldorf, SRN – www.gifa.de

Konference

 • iCT Days 2011 a diskuse Milníky digitál­ní televize – konference o telekomunika­cích a číslicových médiích
  18. 5. 2011, Praha – www.stech.cz
 • Návrh digitálních filtrů pro úpravu signá­lů a analýza obrazu – od návrhu algoritmu po finální implementaci – seminář Matlab
  18. 5. 2011, Brno – www.humusoft.cz/kalendar
 • Dynamika tekutin v různých profesních oblastech – seminář Comsol Multiphysics
  24. 5. 2011 Bratislava, Slovensko – www.humusoft.cz/kalendar
 • Modelování aplikací ze strukturální me­chaniky – seminář Comsol Multiphysics
  25. 5. 2011 Košice, Slovensko – www.humusoft.cz/kalendar
 • Vývoj aplikací vnořených (embedded) systémů – workshop Matlab a Simulink
  25. 5. 2011, Praha – www.humusoft.cz/kalendar
 • ICCC’2011 – 12th International Carpa­thian Control Conference
  25.–28. 5. 2011, Velké Karlovice – www.icc-conf.cz
 • Kontakt 2011 – setkání studentů katedry řídicí techniky FEL ČVUT s odborníky z praxe s prezentací diplomových prací
  26. 5. 2011, Praha – www.dce.felk.cvut.cz
 • EuroNanoForum – 5. mezinárodní kon­ference o nanotechnologiích s výstavou
  30. 5.–1. 6. 2011, Budapešť, Maďarsko – http://euronanoforum2011.eu
 • MARDiH – 10th Conference on Active No­ise and Vibration Control Methods
  6.–8. 6. 2011, Krakov, Polsko – www.vibrationcontrol.pl
 • Elektronický vývoj a výroba – konferen­ce zaměřená na technologii výroby v obo­ru elektroniky
  7. 6. 2011, Praha – www.stech.cz
 • Modelování tepelných jevů v různých profesních oborech – seminář Matlab
  7. 6. 2011, Ostrava – www.humusoft.cz/kalendar
 • Power Engineering 2011 (Energetika 2011) – mezinárodní vědecká událost za­hrnuje dvě konference: Energy – Ecolo­gy – Economy 2011 (EEE – Energetika–Ekologia–Ekonomika 2011, 10. ročník) a Renewable Energy Sources 2011 (OZE – obnovitelné zdroje energie 2011, 2. ročník)
  7.–9. 6. 2011, Tatranské Matliare, Slovensko – www.power–engineering.sk
 • ECMS 2011 – 25th European Conference on Modelling and Simulation
  7.–10. 6. 2011, Krakov, Polsko – www.scs-europe.net
 • ETTC 2011 – European Test and Teleme­try Conference
  14.–16. 6. 2011, Toulouse, Francie – www.ettc2011.org
 • Process Control ’11 – 18. mezinárodní konference o řízení procesů
  14.–17. 6. 2011, Štrbské Pleso, Slovensko – www.kirp.chtf.stuba.sk/pc09
 • EuroPES 2011 – 10th IASTED conference on Power and Energy Systems, ASM 2011 – 19th conference on Applied Simulation and Modelling, ASC 2011 – 14th conferen­ce on Artificial Intelligence and Soft Com­puting, SIPA 2011 – conference on Signal and Image Processing and Applications
  22.–24. 6. 2011, Kréta, Řecko – www.iasted.org/conferences  
 

Uzávěrky

 • 1. 6. 2011 – Comsol Conference 2011 – setkání uživatelů softwaru Comsol Multi­physics
  9.–10. 11. 2010, Stuttgart, SRN – www.comsol.com/conference2011/europe
 • 1. 6. 2011 – Wireless Congress 2011 – Systems and Applications
  9.–10. 11. 2011, Mnichov, SRN – www.wireless-congress.com
 • 15. 6. 2011 – CHISA 2011 – 58. konferen­ce chemického a procesního inženýrství
  24.–27. 10. 2011, Hotel Srní, Šumava – www.chisa.cz/2011