Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Kalendář akcí

Údaje v kalendáři jsou bez záruky. Aktuální informace lze získat na webových stránkách uvedených u jednotlivých akcí. Informace o ak­cích k zařazení do kalendáře zasílejte na adresu smejkal.automa@seznam.cz. S objednávkami inzerce (včetně článků public relations – PR) se obracejte na obchodní oddělení vydavatelství na adrese inzerce@fccgroup.cz (tel.: 286 583 011, fax: 284 683 022).
 

Veletrhy a výstavy

 • SHK 2011 Brno – stavební veletrh a vele­trh technických zařízení budov – energetic­ky úsporné stavění, úspory energií, alterna­tivní zdroje energie, vytápění, klimatizace a vzduchotechnika, sanitární technika a in­teriéry koupelen
  12.–16. 4. 2011, Brno – www.stavebnive­letrhybrno.cz
 • Expo Electronica 2011 – výstava elek­tronických součástek a technologických zařízení, prezentace nejnovějšího vývoje v oboru elektroniky
  19.–21. 4. 2011, Moskva, Rusko – www.biztradeshows.com/trade-events/expo-electronica.html
 • SMT/Hybrid/Packaging – mezinárod­ní veletrh integrace mikroelektronických systémů
  3.–5. 5. 2011, Norimberk, SRN – www.mesago.de
 • Sviaz-Expocomm 2011 – mezinárodní vý­stava telekomunikační a sdělovací techniky
  10.–13. 5. 2011, Moskva, Rusko – www.sviaz-expocomm.ru
 • PCIM Europe 2011 – mezinárodní veletrh výkonové elektroniky, vestavných systémů pro řízení pohybu, akčních členů a servo­mechanismů
  17.–19. 5. 2011, Norimberk, SRN – www.mesago.de
 • Expo Comm Wireless Japan – prestiž­ní výstava s konferencí specializovaná na bezdrátové a mobilní komunikace a sou­visející služby
  25.–27. 5. 2011, Tokio, Japonsko – www.expocomm.com/wirelessjapan
 • Sensor+Test 2011 – veletrh a konferen­ce, světové fórum v oboru senzoriky, mě­ření a testování. Souběžně s veletrhem pro­bíhají odborné konference Sensor 2011, Opto 2011 a IRS² 20117.–9. 6. 2011, Norimberk, Německo – www.sensor-test.de , které poskytují pře­hled o stavu v oboru, o výzkumu a vývoji
 • LOPE–C 2011 – výstava průmyslu orga­nické a tištěné elektroniky, což jsou nové a perspektivní technologie, které využíva­jí tenké, průsvitné a ohebné materiály
  28.–30. 6. 2011, Frankfurt nad Mohanem, Německo – www.lope–c.com

Konference

 • Školení MATLAB-Simulink-dSPACE-Comsol
  11. 4. 2011 Simulink II + Stateflow
  12. 4. 2011 Real Time Workshop + dSPACE
  13. 4. 2011 Comsol Multiphysics I
  14. 4. 2011 Comsol Multiphysics II
  Praha – www.humusoft.cz/skoleni
 • Energie pro budoucnost – doprovodná kon­ference Stavebních veletrhů 2011, zaměře­ná na OZE pro budovy a komplexy budov
  13. 4. 2011, Brno, Výstaviště – www.fccpublic.cz/konference
 • E3= Elektronika + Energie + Efektivnost – doprovodná konference veletrhu Electron
  14. 4. 2011, Praha – www.stech.cz
 • Paralelni výpočty v MATLAB
  18. 4. 2011, Praha – www.humusoft.cz/skoleni
 • Infosecurity Europe – evropské setkání odborníků na informační bezpečnost
  19.–21. 4. 2011, Londýn – www.infosec.co.uk
 • Ostrava MATLAB – Modelování soustav a návrh řídicích systémů, Model-Based Design
  20. 4. 2011, Ostrava –  www.humusoft.cz/kalendar
 • Simulink 3D Animation, virtuální rea­lita – pracovní setkání (workshop) Mat­lab
  27. 4. – 3. 5. 2011, Praha – www.humusoft.cz/kalendar
 • Dynamika tekutin v různých profesních oblastech – seminář Comsol Multiphysics
  28. 4. 2011, Praha – www.humusoft.cz/kalendar
 • Úlohy z dynamiky tekutin – workshop Comsol Multiphysics
  3. 5. 2011, Praha – www.humusoft.cz/kalendar
 • FET11 – The European Future Techno­logies Conference and Exhibition 2011 – druhý ročník konference s výstavou před­stavuje nové fórum pro čelné představitele výzkumu o informačních a komunikačních technologiích
  4.–6. 5. 2011, Budapešť, Maďarsko – www.fet11.eu
 • Konference o automatizovaném testová­ní – konference poskytuje přehled o meto­dách v oboru měření a testování v průmys­lu a o nejnovějších trendech
  5. 5. 2011, Praha – ni.com/czech/automatedtest
 • Interop Las Vegas 2011 – mezinárodní kongres o komunikačních sítích a jejich interoperabilitě
  8.–12. 5. 2011, Las Vegas, USA – www.interop.com/lasvegas
 • Modelování a návrh řízení mechanické­ho systému – workshop Matlab
  11. 5. 2011, Praha – www.humusoft.cz/kalendar
 • European Machine Vision Business Con­ference – devátá evropská konference za­měřená na problematiku strojového vidění
  13.–14. 5. 2011, Amsterodam, Nizozemí – www.emva.org
 • iCT Days 2011 a diskuse Milníky digi­tální televize – mezinárodní konference o informačních technologiích, telekomu­nikacích a číslicových médiích
  18. 5. 2011, Praha – www.stech.cz
 • Návrh digitálních filtrů pro úpravu signá­lů a analýza obrazu – od návrhu algoritmu po finální implementaci – seminář Matlab
  18. 5. 2011, Brno – www.humusoft.cz/kalendar
 • Dynamika tekutin v různých profesních oblastech – seminář Comsol Multiphysics
  24. 5. 2011 Bratislava, Slovensko – www.humusoft.cz/kalendar
 • Modelování aplikací ze strukturální me­chaniky – seminář Comsol Multiphysics
  25. 5. 2011 Košice, Slovensko – www.humusoft.cz/kalendar
 • Vývoj aplikací vnořených (embedded) systémů – workshop Matlab a Simulink
  25. 5. 2011, Praha – www.humusoft.cz/kalendar
 • EuroNanoForum 2011 & Nanotech Euro­pe 2011 – konference s výstavou o nanotech­nologiích; koná se v rámci maďarského před­sednictví EU s podporou Evropské komise
  31. 5.–1. 6. 2011, Budapešť, Maďarsko – www.euronanoforum2011.eu
 • Elektronický vývoj a výroba – konferen­ce zaměřená na technologii výroby v obo­ru elektroniky
  7. 6. 2011, Praha – www.stech.cz
 • Modelování tepelných jevů v různých profesních oborech – seminář Matlab
  7. 6. 2011, Ostrava – www.humusoft.cz/kalendar
 • Power Engineering 2011 (Energetika 2011) – mezinárodní vědecká událost za­hrnuje dvě konference: Energy – Ecolo­gy – Economy 2011 (EEE –Energetika–Ekologia–Ekonomika 2011, 10. ročník) a Renewable Energy Sources 2011 (OZE – obnovitelné zdroje energie 2011, 2. ročník)
  7.–9. 6. 2011, Tatranské Matliare, Slovensko – www.power–engineering.sk   

Uzávěrky

 • CHISA 2011 – 58. konference chemické­ho a procesního inženýrství, přihlášení pří­spěvku do 15. 6. 2011, pořádá Česká společnost chemického inženýrství
  24.–27. 10. 2011, Hotel Srní, Šumava – www.chisa.cz/2011