Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Kalendář akcí

Údaje v kalendáři jsou bez záruky. Aktuální informace lze získat na webových stránkách uvedených u jednotlivých akcí. Informace o ak­cích k zařazení do kalendáře zasílejte na adresu smejkal.automa@seznam.cz. S objednávkami inzerce (včetně článků public relations – PR) se obracejte na obchodní oddělení vydavatelství na adrese inzerce@fccgroup.cz (tel.: 286 583 011, fax: 284 683 022).
 

Veletrhy a výstavy

 
 • Amper 2011 – 19. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky, Optonika 2011 – 2. veletrh optických technologií
  29. 3.–1. 4. 2011, Brno – www.amper.cz
 • Hannover Messe 2011 – veletrh průmyslu, automatizace a inovací (13 veletrhů na jed­né ploše). Zastřešujícím tématem je „chyt­rá účinnost“, inteligentní souhra mezi ná­klady, procesy a účinností zdrojů.
  4. 4.– 8. 4. 2011, Hannover, SRN – www.hannovermesse.de
 • Electron 2011 – veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky, elektroinstalační a osvětlovací techniky, zvukové a obrazové techniky, elektronických prvků a systémů, telekomunikací, výpočetní, měřicí a auto­matizační techniky
  12.–15. 4. 2011, Praha – www.electroncz.cz
 • SHK 2011 Brno – stavební veletrh a vele­trh technických zařízení budov – energetic­ky úsporné stavění, úspory energií, alterna­tivní zdroje energie, vytápění, klimatizace a vzduchotechnika, sanitární technika a in­teriéry koupelen
  12.–16. 4. 2011, Brno – http://www.stavebniveletrhybrno.cz  
 • Expo Electronica 2011 – výstava elek­tronických součástek a technologických zařízení, prezentace nejnovějšího vývoje v oboru elektroniky
  19.–21. 4. 2011, Moskva, Rusko – www.biztradeshows.com/trade-events/expo-electronica.html
 • SMT/Hybrid/Packaging – mezinárod­ní veletrh integrace mikroelektronických systémů
  3.–5. 5. 2011, Norimberk, SRN – www.mesago.de
 • Sviaz-Expocomm 2011 – mezinárodní vý­stava telekomunikační a sdělovací techniky
  10.–13. 5. 2011, Moskva, Rusko – www.sviaz-expocomm.ru
 • PCIM Europe 2011 – mezinárodní veletrh výkonové elektroniky, vestavných systémů pro řízení pohybu, akčních členů a servo­mechanismů
  17.–19. 5. 2011, Norimberk, SRN – www.mesago.de

Konference

 
 • Simutools 2011 – 4th International ICST Conference on Simulation Tools and Tech­niques
  21.–25. 3. 2011, Barcelona, Španělsko – www.simutools.org
 • Měřicí technika pro kontrolu jakosti – 20. mezinárodní seminář s výstavou
  22.–23. 3. 2011, Plzeň – www.csvts.cz/cms
 • Smart Systems Integration 2011 – 4. ev­ropská konference o integraci miniaturních systémů (MEMS, MOEMS, IC a elektro­nických komponent)
  22.–23. 3. 2011, Drážďany, SRN – www.smartsystemsintegration.com
 • Bratislava Matlab – modelování soustav a návrh řídicích systémů, Model-Based Design: od analýzy systému po real-time aplikaci
  23. 3. 2011, Bratislava, Slovensko – www.humusoft.cz/kalendar
 • Enterprise Asset Management – Odbor­ná konference o správě majetku
  24. 3. 2011, Kongresové centrum v Brně – www.adam-ova.cz  
 • RFID in Europe & RFID Future – kon­ference a výstava o bezdrátové identifika­ci a jejich aplikacích
  29.–30. 3. 2011, Praha – www.stech.cz
 • Energie pro budoucnost – doprovodná konference veletrhu Amper 2011, zamě­řená na zkušenosti s provozem solárních elektráren
  31. 3. 2011, Brno, Výstaviště – www.fccpublic.cz/konference
 • Aprochem 2011 – 18. konference o che­mických technologiích, Odpadové fórum 2010 – 5. ročník symposia
  11.–13. 4. 2011, Kouty nad Desnou – www.aprochem.cz
 • Inteligentní budovy 2011 – seminář o inte­ligentních budovách z pohledu stavitele, do­provodný program Staveních veletrhů Brno
  12. 4. 2011, Brno – www.stech.cz
 • Energie pro budoucnost – doprovodná konference Stavebních veletrhů 2011, za­měřená OZE pro budovy a komplexy budov
  13. 4. 2011, Brno, Výstaviště – www.fccpublic.cz/konference
 • E3= Elektronika + Energie + Efektivnost – doprovodná konference veletrhu Electron
  14. 4. 2011, Praha – www.stech.cz
 • Infosecurity Europe – evropské setkání odborníků na informační bezpečnost
  19.–21. 4. 2011, Londýn – www.infosec.co.uk
 • Ostrava MATLAB – Modelování soustav a návrh řídicích systémů, Model-Based Design
  20. 4. 2011, Ostrava – www.humusoft.cz/kalendar
 • Interop Las Vegas 2011 – mezinárodní kongres o komunikačních sítích a jejich interoperabilitě
  8.–12. 5. 2011, Las Vegas, USA – www.interop.com/lasvegas
 • SMT Info – seminář o technologii elektro­nických celků s využitím plošné montáže
  17.–18. 5. 2011, Brno – www.smtinfo.cz

Uzávěrky