Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Kalendář akcí

Údaje v kalendáři jsou bez záruky. Aktuální informace lze získat na webových stránkách uvedených u jednotlivých akcí. Informace o ak­cích k zařazení do kalendáře zasílejte na adresu smejkal.automa@seznam.cz. S objednávkami inzerce (včetně článků public relations – PR) se obracejte na obchodní oddělení vydavatelství na adrese inzerce@fccgroup.cz (tel.: 286 583 011, fax: 284 683 022).
 

Veletrhy a výstavy

 • Pragoalarm/Pragosec 2011 – mezinárod­ní veletrh zabezpečovací techniky, systémů a služeb, požární ochrany a záchranných zařízení
  17.–19. 2. 2011, Praha – www.pragoalarm.cz
 • Pragotherm 2011 – 37. ročník mezinárod­ního veletrhu vytápění, sanitární techniky, technického zařízení budov, izolací, úspor energie a ekologie
  17.–20. 2. 2011, Praha, Výstaviště – www.incheba.cz
 • Facility Management 2011 – veletrh a konference řízení podpůrných podniko­vých procesů
  22.–24. 2. 2011, Frankfurt nad Mohanem, SRN – http://mesago.de
 • Embedded World 2011 – veletrh vestav­ných systémů
  1.–3. 3. 2011, Norimberk, SRN – www.embedded-world.de
 • Climate World 2011 – 8. mezinárodní od­borný veletrh HVAC
  1.–4. 3. 2011, Moskva, Rusko – www.climatexpo.ru
 • CeBIT 2011 – mezinárodní veletrh kance­lářské, informační a komunikační techniky
  1.–5. 3. 2011, Hannover, SRN – www.cebit.de
 • World Sustainable Energy Days 2011 – 12. ročník veletrhu s konferencí, zaměře­ný na šetrnou energetiku.
  2. 3.–4. 3. 2011, Wels, Rakousko – www.wsed.at
 • EMV 2011 – veletrh o elektromagnetické kompatibilitě
  15.–17. 3. 2011, Stuttgart, SRN – http://mesago.de
 • Electronica&Productronica China 2011 – 9. mezinárodní veletrh komponent a se­stav a veletrh výrobních technologií
  15.–17. 3. 2011, Šanghaj, Čína – http://e-p-china.com
 • Smart System Integration 2011 – evrop­ská výstava s konferencí o integraci mini­aturních chytrých systémů (MEMS, MO­EMS, IC a elektronických komponent)
  22.–23. 3. 2011, Drážďany, Německo – www.mesago.de/en/SSI
 • Amper 2011 – 19. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky, Optonika 2011 – 2. veletrh optických technologií
  29. 3.–1. 4. 2011, Brno – www.amper.cz
 • Hannover Messe 2011 – veletrh průmyslu, automatizace a inovací (13 veletrhů na jed­né ploše). Zastřešujícím tématem je „chyt­rá účinnost“, inteligentní souhra mezi ná­klady, procesy a účinností zdrojů.
  4. 4.– 8. 4. 2011, Hannover, SRN – www.hannovermesse.de

Konference

 • ARTEP 2011 – Automatizácia a riadenie v teórii a praxi
  16.–18. 2. 2011, Stará Lesná, Vysoké Ta­try, Slovensko– http://web.tuke.sk/artep/
 • l Matlab/Simulink, COMSOL, dSPACE – školení o systémech
  21. 2. 2011, Praha – www.humusoft.cz/skoleni/
 • l eHealth Day – odborná konference o in­formačních systémech a telekomunikač­ních službách ve zdravotnictví
  22. 2. 2011, Praha – www.stech.cz
 • Matlab Tools for Scientists, Introduction to Statistical Analysis – webový seminář MathWorks
  22. 2. 2011 – http://www.mathworks.com/com%1fpany/events/webinars/upcoming.html
 • Facility Management 2011 – konference řízení podpůrných podnikových procesů
  22.–24. 2. 2011, Frankfurt a. M., SRN – www.mesago.de
 • Large Data in Matlab, A Seismic Data Processing Case Study – webový semi­nář
  23. 2. 2011 – www.mathworks.com/company/events/webinars/upcoming.html
 • Opening the Black Box of Simulation: Equation-based Modeling in Comsol – webový seminář
  23. 2. 2011 – http://www.comsol.com/events/we%1fbinars/
 • Strategies in Light – konference a výsta­va orientované na současný stav a vývoj světelných diod a jejich aplikací
  23.–25. 2. 2011, Santa Clara, Kuba – www.strategiesinlight.com
 • Process Management Academy 2011 – odborná konference
  28. 2.–1. 3. 2011, Antverpy, Belgie – www.arcweb.com/res/pma
 • Product Life live 2011 – konference o správě životního cyklu produktů
  1.–2. 3. 2011, Stuttgart-Fellbach, SRN – www.mesago.de
 • Embedded World Conference 2011 – ev­ropská konference o vestavných systémech
  1.–3. 3. 2011, Norimberk, SRN – www.embedded-world.de
 • CSMR 2011 – 15th European Conference on Software Maintenance and Reengineering
  1.–4. 3. 2011, Oldenburg, SRN – www.se.uni-oldenburg.de/csmr2011
 • Electronic Displays 2011 – evropská kon­ference o elektronických displejích
  2.–3. 3. 2011, Norimberk, SRN – www.electronic-displays.de
 • HRI 2011 – 6th ACM/IEEE international conference on Human-Robot Interaction
  6.–9. 3. 2011, Lausanne, Švýcarsko – http://hri2010.net
 • Návrhy elektromagnetických součástek a zařízení – seminář Comsol Multiphysics
  8. 3. 2011, Brno – www.humusoft.cz/akce/comsol4-elmag-pole/
 • EMV 2011 – konference o elektromagne­tické kompatibilitě
  15.–17. 3. 2011, Stuttgart, SRN – http://mesago.de
 • Simutools 2011 – 4th International ICST Conference on Simulation Tools and Tech­niques
  21.–25. 3. 2011, Barcelona, Španělsko – www.simutools.org
 • Měřicí technika pro kontrolu jakosti – 20. mezinárodní seminář s výstavou
  22.–23. 3. 2011, Plzeň – www.csvts.cz/cms
 • Smart Systems Integration 2011 – 4. ev­ropská konference o integraci miniaturních systémů (MEMS, MOEMS, IC a elektro­nických komponent)
  22.–23. 3. 2011, Drážďany, SRN – www.smartsystemsintegration.com
 • Bratislava Matlab – modelování soustav a návrh řídicích systémů, Model-Based Design: od analýzy systému po real-time aplikaci
  23. 3. 2011, Bratislava, Slovensko – www.humusoft.cz/kalendar
 • Enterprise Asset Management – Odbor­ná konference o správě majetku
  24. 3. 2011, Kongresové centrum v Brně – www.adam-ova.cz
 • Energie pro budoucnost – doprovodná konference veletrhu Amper 2011, zamě­řená na zkušenosti s provozem solárních elektráren
  31. 3. 2011, Brno, Výstaviště – www.fccpublic.cz/konference
 • Energie pro budoucnost – doprovodná konference Stavebních veletrhů 2011, za­měřená OZE pro budovy a komplexy budov
  13. 4. 2011, Brno, Výstaviště – www.fccpublic.cz/konference
 

Uzávěrky